ချေးငွေလုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်ထဲသို့ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ်အနေနှင့် ဆောင်ရွက်နေသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု များကို Corporate နှင့် Consumer ဟူ၍ (၂)ပိုင်းခွဲခြားပြီး ချေးငွေအမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ(Overdraft Loan)

ဘဏ်အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းလှည့်လည်သုံးစွဲငွေ (Working Capital) လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသော ငွေချေးယူလိုသည့် သုံးစွဲသူများကို စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft Loan) အား အခါအားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ချေးပေးပါသည်။

ကာလသတ်မှတ်ချက်ချေးငွေ(Term Loan)

ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၇) အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့ရန်နှင့် (Fixed Terms Loan) လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် (Term Loan) ချေးငွေကို ချေးငွေသက်တမ်း (၃) နှစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးပါသည်။ ၎င်း Term Loan အား နှစ်စဉ်တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ပထမအကြိမ် ပထမနှစ်တွင် အရင်း၏ ၂၀%၊ ဒုတိယနှစ်တွင် အရင်း၏ ၂၀% နှင့် နောက်ဆုံး(၃)နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ၆၀% ကျန်ငွေအား အပြေအကြေ ပေးဆပ်၍ဖြစ်စေ၊ ထပ်ခါတလဲလဲအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါသည်။ ၎င်းနောက် ပထမအကြိမ် (၃) နှစ်ပြည့်ပြီး ချေးငွေများအား အပြေအကြေဆပ်ပြီးပါက ဒုတိယအကြိမ် ချေးငွေသက်တမ်း (၁) နှစ်ဖြင့် ဆက်လက်ထုတ်ချေးပါသည်။

အာမခံမဲ့ချေးငွေ(Unsecured Loan)

ဘဏ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ လုပ်ငန်းအသစ်အဖြစ် တိုးချဲ့၍ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ် ဖြစ်သည့် အာမခံမဲ့ချေးငွေ (Unsecured Loan) လုပ်ငန်းအား ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ အတိုးနှုန်း (၁၃.၅%)၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ(၁%) တို့နှင့် သက်တမ်းကာလ(၁)နှစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခင် Term Loan အာမခံပစ္စည်းအပေါ်တွင် ခွင့်ပြုထားသော ချေးငွေအပြင် Customer ထပ်မံ၍ လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ရန်နှင့် အရင်းအနှီးထည့်ဝင်လို၍ လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ထပ်မံထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းချေးငွေ(Project Loan)

ပြည်ထောင်စု (သို့) ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တင်ဒါလုပ်ငန်းများအပေါ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများနှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရ Customer များအပေါ် ဘဏ် (ရုံးချုပ်)၏ စိစစ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စီမံကိန်းချေးငွေ (Project Loan) များကို ချေးငွေဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ မူဝါဒများချမှတ်၍ ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းချေးငွေ(Government Staff Loan)

ဘဏ်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် ဘဏ်၏ဝင်ငွေရရှိရေး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း(ပညာရေးဝန်ထမ်း)များ ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား လစာ၏ (၃) ဆနှုန်းဖြင့် ဘဏ်ခွဲ၊ နယ်မြေများရှိ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။

ဈေးဆိုင်ခန်းချေးငွေ(Market Loan)

ဘဏ်သည် ချေးငွေလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ဈေးဆိုင်ခန်း ချေးငွေ (Market Loan) ကို ပြည်သူလူထုအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်နှင့်ဆက်နွယ် သော ဈေးသည် (Customer) များအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် အတွင်းရှိ ဈေးများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးရောင်း၊ ဈေးဝယ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဈေးဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များအား စီမံချက်များ ချမှတ်၍ ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။

အငှားဝယ်လုပ်ငန်းချေးငွေ(Hire Purchase)

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်မှ အငှားဝယ်စနစ်ချေးငွေလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ ပစ္စည်း ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီး(၁၁)ခုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အိမ်စီးကားများ ၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ယန္တရားများနှင့် လူနေတိုက်ခန်းများကို ရောင်းချခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ အိမ်စီးကားများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို အဓိကရောင်းချခဲ့ပြီး (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဦးရေ (၁၉၀)၊ အတိုးနှုန်း၊ ဝန်ဆောင်ခများနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခအဖြစ် ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း(၂၀၀.၃၈) ရရှိပါသည်။ နောင်လာမည့်နှစ်တွင်လည်း Customer များ၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက် မြင့်မားလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ဦးရေ ၀င်ငွေ
Rental Fees Commision Service Charges စုစုပေါင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၇၃ ၅၅၉.၆၂ ၃၁.၁၂ ၅၄.၀၇ ၆၄၄.၈၁
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၇၅ ၃၀၇.၉၇ ၃၇.၀၆ ၄၅.၀၈ ၃၉၀.၁၁
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၄၆ ၂၉၀.၂၄ ၁၄.၃၁ ၉.၉၇ ၃၁၄.၅၂
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၂၂၆ ၉၀.၄၅ ၃.၆၆ ၂.၂၃ ၉၆.၃၄
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ၁၉၀ ၁၉၂.၅၅ ၂.၉၄ ၄.၈၉ ၂၀၀.၃၈

ဝန်ထမ်းစီမံကိန်းချေးငွေ(Staff Project Loan)

ဘဏ်သည် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှစ၍ (ရုံးချုပ်) ၏ စိစစ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။


ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ချေးငွေ(Team Loan) စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) အငှားဝယ်စနစ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းချေးငွေ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းချေးငွေ ဈေးဆိုင်ခန်းချေးငွေ(Market Loan) Credit cardချေးငွေ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၁၂,၇၀၁.၂၄ ၂၂,၁၄၄.၄၁ ၁၀,၅၈၃.၆၆ - - - -
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂ - - - -
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂ ၂၁,၇၆၈.၈၀ ၂၅,၂၅၈.၂၈ - ၃၂.၅၃
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၃၁၆,၇၉၈.၄၄ ၂၁၇,၃၄၀.၇၆ ၁၀,၂၇၄.၃၉ ၂၄,၁၅၃.၀၀ ၁၄,၆၀၇.၂၁ - ၇၃.၂၀
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ၂၇၄,၀၉၇.၈၅ ၂၀၈,၉၇၆.၅၇ ၈,၃၂၈.၁၂ ၄၇,၇၃၆.၄၆ ၁၀,၉၃၄.၃၂ ၄၈၈.၇၂ ၇၄.၅၀

GTB - Products and Services

Our Vision

1. Home Loan

2. Mortgage Loan

3. Personal Loan

4. Student Loan

5. MSME Loan

6. Pledge Loan

ချေးငွေများနှင့် ကြိုတင်ငွေကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိရာ ကော်ပိုရိတ်ကဏ္ဍ (Corporate Segment)၊ သုံးစွဲသူကဏ္ဍ (Consumer Segment) တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသေးစား ၊ အငယ်စား နှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးကဏ္ဍ (MSME Segment) အားသက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များ အလိုက်ချထားပေးသွားရန် မဟာဗျူဟာချ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသည်။