(က) ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၊ iBanking/ mBanking User များ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် Error များ

 •  VPN ဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုသဖြင့် Password lock ဖြစ်ပြီး၊ error ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် VPN ဖြင့် Login ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရန်။
 •  Customer များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ Password အစား Finger print အသုံးပြုဝင်ရောက်ခြင်း ကြောင့် Password မေ့လျော့နိုင်သောကြောင့် Finger print Log In အလားတူ Password အား မှတ်သားထားရန်။
 •  Internet Line ကျသည့်အချိန်တွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ဝင်ရောက်သည့်အတွက် Password lock ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် Internet Connection Stable ဖြစ်သည့်အချိန် (သို့) အခြား Mobile Operator ဖြင့် Stable ဖြစ်နေသည့် Internet ကို အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသင့်ပါသည်။
 •  Default User ID နှင့် Password များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုသဖြင့် Expire ဖြစ်နိုင် ခြင်းကြောင့် Active User ဖြစ်အောင် အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 •  ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ ပေးပို့သော Login User name and Password Message အား မှားယွင်း ဖျက်မိ၍ Login ဝင်ရောက် မရနိုင်ခြင်းကြောင့် Message များအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ခ) Error များအတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အစီအစဉ်များ

Internet Banking/ Mobile Banking Application From for individual retail ပုံစံဖြင့် အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် နည်းစပ်ရာ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်လျှောက်ထား နိုင်ပါ သည်။

 •  User ID နှင့် Password မေ့လျော့ခြင်းအတွက် Forget User ID/ Password ကို အမှန်ခြစ်၍ လျှောက်ထားရန်။
 •  စာရင်းဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော ဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ လိပ်စာ ပြောင်းလိုခြင်းအတွက် Modification ကို အမှန်ခြစ်၍ လျှောက်ထားရန်။
 •  Internet Banking/ Mobile Banking အသုံးပြုမလိုသည့်အခါ Cancellation ကို အမှန်ခြစ်၍ လျှောက်ထားရန်

(မှတ်ချက်။ ။“ibanking.gtbmm.com” Web Page အောက်ခြေတွင် GTB Internet Banking Guide နှင့် GTB Mobile Banking Guide များတွင် အသေးစိတ် ရယူလေ့လာနိုင်ပြီး၊ Application Form အား GTB Mobile Banking Guide စာမျက် နှာ(၄၁)တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။)

(ဂ) အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ

 •  Application အသုံးမပြုတတ်သည့်User များမှ မိသားစုဆွေမျိုးများအားလည်းကောင်း၊ အခြား သူအားလည်းကောင်း Login ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် Password ပေးထားခြင်းသည် မသမာမှု များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် မည်သူကိုမျှ Login ဝင်ရောက်ခြင်း မဆောင်ရွက် စေရန်။
 •  User ID နှင့် Password သည် မိမိဘဏ်စာရင်းကို အလုံးစုံ စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း (Fully Access) ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
 •  Transaction များအတွက် မိမိဖုန်းသို့ ရောက်ရှိလာမည့် One Time Password (OTP) Message အား မိမိကိုယ်တိုင် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မျှဝေခြင်း၊ အသိပေးခြင်း၊ အသုံးပြုစေခြင်း မပြုရန်။

(ဃ) ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဖုန်းများ

 •  Application အသုံးမပြုတတ်သည့်User များမှ မိသားစုဆွေမျိုးများအားလည်းကောင်း၊ အခြား သူအားလည်းကောင်း Login ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် Password ပေးထားခြင်းသည် မသမာမှု များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် မည်သူကိုမျှ Login ဝင်ရောက်ခြင်း မဆောင်ရွက် စေရန်။
 •  User ID နှင့် Password သည် မိမိဘဏ်စာရင်းကို အလုံးစုံ စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း (Fully Access) ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်။
 •  Transaction များအတွက် မိမိဖုန်းသို့ ရောက်ရှိလာမည့် One Time Password (OTP) Message အား မိမိကိုယ်တိုင် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မျှဝေခြင်း၊ အသိပေးခြင်း၊ အသုံးပြုစေခြင်း မပြုရန်။

(ဃ) ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဖုန်းများ

iBanking/mBanking Section Head Channel Banking Department ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်

ဖုန်းနံပါတ်:09424187661

iBanking/mBanking Section Channel Banking Department ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်

ဖုန်းနံပါတ်:09424187664

Channel Banking Department ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်

ဖုန်းနံပါတ်:09940880674

(၃.၅.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ စပြီး ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်တွင် ငွေသားဖြင့် ဘဏ်စာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းထားရှိသည့် Customer များကို အချိန်မရွေး ငွေသားအပြည့်အဝ ထုတ်ပေးနေပါသည်။