-->

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းများဖြင့် စုဆောင်းအပ်နှံလိုက်ပါ….

နေ့စဉ်အတိုးတွက်ချက်ကာ လစဉ်အတိုးထည့်သွင်းပေးနေသည့် အမြင့်ဆုံးသော အတိုးနှုန်းများဖြင့် ခေါ်ယူအပ်ငွေ(Call Deposit)ကို

(က)         ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- မှ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အထိ ၄.၀၀%

(ခ)          ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- နှင့်အထက် ၅.၀၀%

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ (Savings Deposit) ကို အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်းများဖြစ်သော-

(က)         ကျပ် (၁၀၀၀) မှ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ထိ ၆.၅၀%

(ခ)          ကျပ်သိန်း (၅၀၀) အထက်မှ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) ထိ ၆.၇၅%

(ဂ)          ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) အထက် ၇.၀၀%

စာရင်းသေအပ်ငွေ စုဆောင်းမည်ဆိုပါက (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၁၂)လ စုဆောင်းအပ်နှံနိုင်ပြီး မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းများဖြင့်

(က)        (၃)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၇.၅၀%

(ခ)         (၆)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၈.၀၀%

(ဂ)        (၁၂)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၈.၅၀% တို့ကို (၁.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစတင်၍ နီးစပ်ရာ GTB ဘဏ်ခွဲများတွင် ချိတ်ဆက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုရယူသုံးစွဲနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်…..