အပ်ငွေစာရင်းအမျိုးအစားများ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အဓိကဘဏ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန် Product တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Deposit Products (အပ်ငွေစာရင်း)များကို အသုံးပြုသူ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး Savings Deposit, Call Deposit, Current Deposit, Fixed Deposit စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး အခါအားလျော်စွာ အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြင့် ပုံမှန်အတိုးနှုန်းထက်ပိုပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါ သည်။


Call Deposit (ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းများ)

နေ့စဉ်အတိုးတွက်ချက်ပေးသည့်စာရင်းများ

၁။ Call Deposit - Customers

၂။ Call Deposit - Other Bank

၃။ HtikeHtike TanTan Pro-Customer Call Deposit Account

၄။ HtikeHtike TanTan Pro-Other Bank Call Deposit Account

Current Deposit (စာရင်းရှင်စာရင်းများ)

၁။ Current Deposit Customer-MMK

၂။ Current Deposit Customer (FCY)

၃။ Current Deposit Other Bank (FCY)

၄။ Current Deposit Other Bank

Fixed Deposit (အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေစာရင်းများ)

၁။ Fixed Deposit-Customer

၂။ Special Fixed Deposit -Customer

၃။ Fixed Deposit-Other Bank

၄။ Special Fixed Deposit-Other Bank

Savings Deposit (ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအမျိုးအစားများ)

၁။ Savings Deposit-Customer

၂။ Savings Deposit-Other Bank

၃။ HtikeHtike TanTan Savings Pro-Customer

၄။ HtikeHtike TanTan Savings Pro-Other Bank