အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

စိတ်ပါ၀င်စားပါကအရည်အချင်းရှိသူမည်သူမဆို၀င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

653/699 Merchant Street , Yangon (0.88 mi) Yangon

Phone: 01-249463,249622,249625,
373687,375342,379170

Email [email protected] သို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်မိမိမျှော်မှန်းလစာကိုဖော်ပြပီးနောက်ဆုံးထား၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်