ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်း


၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ပြီး ကျန်သည့် စုစုပေါင်း အကျိုးအမြတ်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၆၅၆.၇၁) ဖြစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေထားပါသည်။


(က)       အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(General Reserve)

ဥပဒေအရ နှစ်အလိုက် ဘဏ်မှရရှိသော အမြတ်၏(၂၅%) ဖြစ်သောကျပ်သန်း (၁၆၄.၁၈)ကို အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေအဖြစ် လျာထားခဲ့ပါသည်။ ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ စုစုပေါင်းအထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၂၄,၈၉၈.၃၇) ဖြစ်ပါသည်။


(ခ)       ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေ (Bad and Doubtful Debts)

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရှိ ဘဏ်မှ ထုတ်ချေးထားသည့် ငွေ၏ (၂%) ကိုပြည့်မီရန် လျာထားရပါသည်။ ယခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေမှာ (၂%) ပြည့်မီလျက်ရှိပြီး ယခုအထိစုစုပေါင်း ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှု ရန်ပုံငွေလက်ကျန်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၁,၉၃၉.၇၅) ဖြစ်ပါသည်။


(ဂ)       အရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(Reserve for Contingency)

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တိုင်းသည် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဘဏ်၏အမြတ်ပေါ်မူတည်၍ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေထည့်သွင်းသွားရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဤရန်ပုံငွေအတွက် လျာထားငွေ ကျပ်သန်း(၁၀၀)ရှိပါသည်။ (၂)နှစ်ကျော်၍ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသည့် ငွေလွှဲကျပ်သန်း (၄၄.၃၇)နှင့် (၁၀)နှစ်ဆက်တိုက် အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ် ခြင်းမရှိသည့် အပ်ငွေစာရင်း ကျပ်သန်း (၉၇၄.၄၁) ကိုထည့်သွင်းထားသဖြင့် ယခုထိစုစုပေါင်း အရေးပေါ် သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၂,၆၃၉.၂၅) ဖြစ်ပါသည်။


(ဃ)       အာမခံလျော့နည်းငွေ( Shortfall in the Value of Securities)

အာမခံလျော့နည်းမှုအပေါ် ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်း(၅၀၀)ဖြစ်သဖြင့် စုစုပေါင်းလျာထားငွေလက်ကျန်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၄,၃၆၈.၅၃) ဖြစ်ပါသည်။


(င)       အမြတ်ငွေလက်ကျန်(Profit or Loss)

ရှေ့နှစ်သို့ သယ်ဆောင်သွားရမည့် အမြတ်ငွေမှာ ကျပ်(၁၉၇.၅၃) သန်းဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

Property Plant & Equipment

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


(က)                  မြေ - ၂၆,၃၈၉.၄၉ (ကျပ်သန်း)
(ခ)                  အဆောက်အဦး - ၃၁,၇၁၉.၄၆ (ကျပ်သန်း)
(ဂ)                  စက်ပစ္စည်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း - ၄,၀၁၆.၃၀ (ကျပ်သန်း)
(ဃ)                  ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ၁,၂၆၉.၉၀ (ကျပ်သန်း)
(င)                  မော်တော်ယာဉ် - ၁,၁၅၀.၂၆ (ကျပ်သန်း)
(စ)                  ပရိဘောဂပစ္စည်းများ - ၄၂၃.၂၉ (ကျပ်သန်း)
(ဆ)                  မြေပြုပြင်ခြင်း (Land Improvement) - ၄၂၅.၁၈ (ကျပ်သန်း)
                        စုစုပေါင်း - ၆၅,၃၉၃.၈၈ (ကျပ်သန်း)

စုစုပေါင်းဘဏ်၏ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဘိုးမှာ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၆၅,၃၉၃.၈၈) ဖြစ်ပါသည်။

Intangible Assets - ၂,၉၈၅.၃၈၁ (ကျပ်သန်း)


နှစ်အလိုက်ဘဏ်၏အမြတ်အခြေအနေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အမြတ်အခြေအနေနှင့် အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေများအား ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အောက်ပါဂရပ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
one