ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း


ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဘဏ်၏ ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို Online Banking System ဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်း လွယ်ကူလျင်မြန် လုံခြုံစိတ်ချစွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ သက်သာသောငွေလွှဲခနှုန်းထားများ ကောက်ခံခြင်းနှင့် စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျသောမြို့များတွင် ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းစသော အကြောင်းများကြောင့်လည်းကောင်း၊ သမဝါယမဘဏ်၊ မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်၊ အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြဝတီဘဏ်၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၊ ယူနိုက်တက်အမရဘဏ်၊ နေပြည်တောဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အိမ်ရာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာအသေးစားငွေရေးကြေးရေးဘဏ်၊ ရွှေ(ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး) ဘဏ်၊ ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်တို့နှင့် အကျိုးတူငွေလွှဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းပမာဏမှာ တိုးတက်လာကြောင်း အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် လွှဲငွေနှင့် ဝင်ငွေအခြေပြဇယား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် လွှဲပို့ငွေ ဝင်ငွေ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၆ ၁,၆၂၂,၈၅၂.၈၈ ၃,၁၆၄.၇၆ ၃,၂၇၇.၃၇
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁,၉၈၁,၉၆၅.၁၈ ၃,၇၅၂.၀၇ ၃,၉၃၈.၄၇
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂,၆၀၁,၆၆၆.၅၉ ၄,၆၀၉.၀၅ ၄,၉၀၃.၀၈
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃,၃၃၂,၉၂၄.၃၁ ၃,၉၆၅.၄၅ ၄,၂၁၉.၈၉
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅,၃၄၄,၉၅၆.၈၉ ၄,၄၄၂.၆၇ ၄,၆၄၅.၄၉
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆,၂၂၁,၄၆၂.၉၁ ၄,၈၃၈.၀၃ ၅,၀၂၆.၁၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇,၆၂၈,၁၄၂.၄၈ ၅,၄၉၈.၃၈ ၅,၆၆၅.၅၁
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၆၄ ၉,၉၃၈,၆၃၄.၂၉ ၆,၄၃၂.၂၅ ၆,၆၂၃.၅၉
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၁၆၇ ၈,၇၉၀,၄၉၅.၆၆ ၅,၈၃၄.၉၇ ၅,၉၆၃.၀၇
၁၀ ၂၀၂၀-၂၀၁၁ ၁၇၅ ၇,၃၀၈,၀၀၅.၃၅ ၇,၇၄၈.၆၅ ၇,၇၉၉.၉၄

*မှတ်ချက်-ငွေလွှဲအင်အားများသော်လည်းငွေလွှဲခနှုန်းထားများလျှော့ပေးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။