ေငြပို ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္း


ဘဏ္​၏ ​ေငြပို႔​ေငြလႊဲလုပ္​ငန္​းကို Online Banking System ျဖင္​့ နာရီပိုင္​းအတြင္​း လြယ္​ကူလ်င္​ျမန္​ လံုျခံဳစိတ္​ခ်စြာ​ေဆာင္​ရြက္​​ေပးႏိုင္​ျခင္​း၊ သက္​သာ​ေသာ​ေငြလႊဲခႏႈန္​းထားမ်ား ​ေကာက္​ခံျခင္​းႏွင္​့ စီပြား​ေရးအရ အခ်က္​အခ်ာက်​ေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္​ဘဏ္​ခြဲမ်ား ထပ္​မံဖြင္​့လွစ္​ခဲ့ျခင္​း​စ​ေသာအ​ေၾကာင္​းမ်ား​ေၾကာင္​့လည္​း​ေကာင္​း၊ သမဝါယမဘဏ္​၊ ျမန္​မာအ​ေ႐ွ႕တိုင္​းဘဏ္​၊အ​ေသးစားႏွင္​့အလတ္​စားစက္​မႈလုပ္​ငန္​းဖြံၿဖိဳး​ေရးဘဏ္​၊ျမဝတီဘဏ္​၊​ေက်းလက္​ဖြံၿဖိဳး​ေရးဘဏ္​၊အာ႐ွစိမ္းလန္​းဖြံၿဖိဳး​ေရးဘဏ္​၊ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕​ေတာ္​ဘဏ္​၊ယူႏိုက္​တက္​အမရဘဏ္​၊ ​ေနျပည္​​ေတာ္​စည္​ပင္​ဘဏ္​၊ ​ေဆာက္​လုပ္​​ေရး ႏွင္​့ အိမ္​ရာဖြံၿဖိဳး​ေရးဘဏ္​၊ျမန္​မာအ​ေသးစား​ေငြ​ေရး​ေၾကး​ေရးဘဏ္​၊ ​ေရႊ(​ေက်းလက္​ႏွင္​့ၿမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးတုိးတက္​​ေရး)ဘဏ္​၊ဧရာဝတီ​ေတာင္​သူလယ္​သမားမ်ားဖြံၿဖိဳး​ေရးဘဏ္​၊ျမန္​မာႏိုင္​ငံသားမ်ားဘဏ္​၊အင္​းဝဘဏ္​တို႔ႏွင္​့ အက်ိဳးတူ​ေငြလႊဲ ပူး​ေပါင္​း​ေဆာင္​ရြက္​ျခင္​းတို႔​ေၾကာင္​့ ​ေငြပို႔​ေငြလႊဲလုပ္​ငန္​းပမာဏမွာ တုိးတက္​လာ​ေၾကာင္​စ ​ေအာက္​ပါဇယားတြင္​ ​ေဖာ္​ျပထားပါသည္​။


စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္ ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္ လႊဲပို ့ေငြ ၀င္ေငြ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၈၁၁၄.၅၀ ၁၁.၂၀
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၉၂၀၆.၉၀ ၂၂.၁၀
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၆၆၉၇၆.၅၀ ၇၉.၄၀
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၁၀ ၉၂၆၈၈.၆၀ ၁၃၁.၅၀
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၁၄ ၁၁၅၁၀၀.၂၀ ၁၇၁.၉၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၁၇ ၃၄၇၀၆၆.၀၀ ၆၅၆.၂၅
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၈ ၄၄၀၀၆၂.၉၀ ၈၃၄.၆၀
၁၀ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၈ ၆၀၃၄၇၀.၈၅ ၁၁၄၃.၅၀
၁၁ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၁ ၇၉၃၄၇၀.၈၅ ၁၅၅၀.၉၆ ၁၆၁၇.၅၀
၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၅၀ ၁၁၇၇၂၁၉.၆၅ ၂၂၅၁.၉၆ ၂၃၇၇.၃၇
၁၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၆ ၁၆၂၂၈၅၂.၈၈ ၃၁၆၄.၇၆ ၃၂၇၇.၃၇
၁၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁၉၈၁၉၆၅.၁၈ ၃၇၅၂.၀၇ ၃၉၃၈.၄၇
၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂၆၀၁၆၆၆.၅၉ ၄၆၀၉.၀၅ ၄၆၀၃.၀၈
၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃၃၃၂၉၂၄.၃၁ ၃၉၆၅.၄၅ ၄၂၁၉.၈၉
၁၇ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅၃၄၄၉၅၆.၈၉ ၄၄၄၂.၆၇ ၄၆၄၅.၄၉
၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆၂၂၁၄၆၂.၉၁ ၄၈၃၈.၀၃ ၅၀၂၆.၁၈
၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇၆၂၈၁၄၂.၄၈ ၅၄၉၈.၃၈ ၅၆၆၅.၅၁

ျပည္ပေငြလႊဲျခင္း

ျပည္ပေငြလႊဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ Western Union ျဖင့္ ျပည္ပမွ လႊဲပို႔လုိက္ေသာေငြမ်ားအား အခ်ိန္ပိုင္း မိနစ္ပိုင္းအတြင္း နီးစပ္ရာမိမိဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။


ျပည္တြင္းေငြလႊဲျခင္

ဘဏ္၏ေငြပို ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္းကို Online Banking System ျဖင့္ နာရီပိုင္းအတြင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ၊ သက္သာေသာ ေငြလႊဲခႏႈန္းထားမ်ားေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အခ်က္ အခ်ာက်ေသာျမိဳ ့မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းစေသာအေျကာင္းမ်ားေျကာင့္လည္းေကာင္း၊ သမ၀ါယမဘဏ္၊ ျမန္မာ့အေရွ့တိုင္းဘဏ္ ၊ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈလက္မႈဖြံ ့ျဖိဳးေရးဘဏ္ ၊ ျမ၀တီဘဏ္ ၊ ေက်းလက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးဘဏ္ ၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ ့ျဖိဳးေရးဘဏ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ဘဏ္ ၊ ယူႏုိက္တက္အမရဘဏ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဘဏ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ယာဖြံ ့ျဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ျမန္မာ့အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္၊ ေရႊေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ တုိ ့ႏွင့္အက်ိဳးတူေငြလႊဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ ့ေျကာင့္ ေငြပို ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္းပမာဏမွာ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္ကထက္ အဆေပါင္း(၆၅၈)တုိးတက္လာေျကာင္းေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေငြလႊဲပို႕ ေငြမ်ားအားအပ္ေငြစာရင္းမ်ားသို႕ တိုက္ရိုက္ထည္႕သြင္းေပးရန္ကိစၥ။

၁။ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္လီမိတက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ေဖာက္သည္(Customer)မ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားကို အတိုးေငြအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။


(က) ေငြလႊဲထုတ္မည္႕(Customer) တစ္ဦးခ်င္းအား ၄င္း၏အမည္ျဖင့္ မိမိဘဏ္တြင္ Call Deposit A/C ႏွင့္ Saving Deposit A/C တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ရမည္။
(ခ) ၄င္း (Customer)၏ အမည္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ျဖင့္ ေငြလႊဲေပးပို႕လာပါက ၄င္း၏ Call Deposit A/C သို႕ ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ေငြစုဘဏ္အတိုးရႏိုင္သည္႔ ေနာက္ဆံုးဘဏ္ဖြင့္ရက္ေန႕တြင္ အဆိုပါ Call Deposit A/C မွေငြမ်ားကို အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ပမာဏခ်န္၍ ၄င္းအမည္ျဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ Saving Deposit A/C သို႕ စာရင္းေျပာင္းနည္းျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္။ ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ပူးတြဲပါေလွ်ာက္လႊာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။
(ဂ) ကာယကံရွင္ (Customer) ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာက္လႊာကို မိမိဘဏ္သို႕ တင္ျပလာပါကေငြစုသူ (Customer) အတြက္ မူေဘာင္ အတြင္းမွ အတိုးေငြမ်ားခံစား ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဏ္တြင္လည္း Deposit ေငြမ်ားတိုးလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိဘဏ္သို႕ အျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြလႊဲေပးပို႕သျဖင့္ ေငြလႊဲထုတ္မည္႕(Customer)မ်ားအား အထက္ေဖာ္ျပပါ ဤဘဏ္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပၿပီး အပုိဒ္ (၁)ပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။


၃။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေငြလႊဲ (Customer) မ်ား၏ လႊဲပို႕ေငြမ်ားအား Call Deposit A/C သို႔ စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ားအား ေငြစုဘဏ္အတိုးရႏိုင္သည္႔ ေနာက္ဆံုးဘဏ္ဖြင့္ရက္ေန႕တြင္ Saving Deposit A/C သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုုပါက(Customer)၏ ေလွ်ာက္လႊာရယူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အထက္ပါအတိုင္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။


စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္ ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္ လႊဲပို ့ေငြ ၀င္ေငြ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၈၁၁၄.၅၀ ၁၁.၂၀
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၉၂၀၆.၉၀ ၂၂.၁၀
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၆၆၉၇၆.၅၀ ၇၉.၄၀
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၁၀ ၉၂၆၈၈.၆၀ ၁၃၁.၅၀
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၁၄ ၁၁၅၁၀၀.၂၀ ၁၇၁.၉၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၁၇ ၃၄၇၀၆၆.၀၀ ၆၅၆.၂၅
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၈ ၄၄၀၀၆၂.၉၀ ၈၃၄.၆၀
၁၀ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၈ ၆၀၃၄၇၀.၈၅ ၁၁၄၃.၅၀
၁၁ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၁ ၇၉၃၄၇၀.၈၅ ၁၅၅၀.၉၆ ၁၆၁၇.၅၀
၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၅၀ ၁၁၇၇၂၁၉.၆၅ ၂၂၅၁.၉၆ ၂၃၇၇.၃၇
၁၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၆ ၁၆၂၂၈၅၂.၈၈ ၃၁၆၄.၇၆ ၃၂၇၇.၃၇
၁၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁၉၈၁၉၆၅.၁၈ ၃၇၅၂.၀၇ ၃၉၃၈.၄၇
၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂၆၀၁၆၆၆.၅၉ ၄၆၀၉.၀၅ ၄၆၀၃.၀၈
၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃၃၃၂၉၂၄.၃၁ ၃၉၆၅.၄၅ ၄၂၁၉.၈၉
၁၇ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅၃၄၄၉၅၆.၈၉ ၄၄၄၂.၆၇ ၄၆၄၅.၄၉
၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆၂၂၁၄၆၂.၉၁ ၄၈၃၈.၀၃ ၅၀၂၆.၁၈
၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇၆၂၈၁၄၂.၄၈ ၅၄၉၈.၃၈ ၅၆၆၅.၅၁

ေငြပို ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္လႊဲေငြ အေျခအေနျပဂရပ္


ေငြပို ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္၀င္ေငြ အေျခအေနျပဂရပ္