ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း


ဘဏ်၏ ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို Online Banking System ဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်း လွယ်ကူလျင်မြန် လုံခြုံစိတ်ချစွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ သက်သာသောငွေလွှဲခနှုန်းထားများ ကောက်ခံခြင်းနှင့် စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျသောမြို့များတွင် ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းစသော အကြောင်းများကြောင့်လည်းကောင်း၊ သမဝါယမဘဏ်၊ မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်၊ အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြဝတီဘဏ်၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၊ ယူနိုက်တက်အမရဘဏ်၊ နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာအသေးစားငွေရေးကြေးရေးဘဏ်၊ ရွှေ(ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး) ဘဏ်၊ ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်တို့နှင့် အကျိုးတူငွေလွှဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းပမာဏမှာ တိုးတက်လာကြောင်း အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် လွှဲပို့ငွေ ဝင်ငွေ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၈၁၁၄.၅၀ ၁၁.၂၀
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၉၂၀၆.၉၀ ၂၂.၁၀
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၆၆၉၇၆.၅၀ ၇၉.၄၀
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၁၀ ၉၂၆၈၈.၆၀ ၁၃၁.၅၀
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၁၄ ၁၁၅၁၀၀.၂၀ ၁၇၁.၉၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၁၇ ၃၄၇၀၆၆.၀၀ ၆၅၆.၂၅
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၈ ၄၄၀၀၆၂.၉၀ ၈၃၄.၆၀
၁၀ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၈ ၆၀၃၄၇၀.၈၅ ၁၁၄၃.၅၀
၁၁ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၁ ၇၉၃၄၇၀.၈၅ ၁၅၅၀.၉၆ ၁၆၁၇.၅၀
၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၅၀ ၁၁၇၇၂၁၉.၆၅ ၂၂၅၁.၉၆ ၂၃၇၇.၃၇
၁၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၆ ၁၆၂၂၈၅၂.၈၈ ၃၁၆၄.၇၆ ၃၂၇၇.၃၇
၁၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁၉၈၁၉၆၅.၁၈ ၃၇၅၂.၀၇ ၃၉၃၈.၄၇
၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂၆၀၁၆၆၆.၅၉ ၄၆၀၉.၀၅ ၄၆၀၃.၀၈
၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃၃၃၂၉၂၄.၃၁ ၃၉၆၅.၄၅ ၄၂၁၉.၈၉
၁၇ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅၃၄၄၉၅၆.၈၉ ၄၄၄၂.၆၇ ၄၆၄၅.၄၉
၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆၂၂၁၄၆၂.၉၁ ၄၈၃၈.၀၃ ၅၀၂၆.၁၈
၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇၆၂၈၁၄၂.၄၈ ၅၄၉၈.၃၈ ၅၆၆၅.၅၁
၂၀ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၄၇ ၇၆၂၈၁၄၂.၄၈ ၅၄၉၈.၃၈ ၅၆၆၅.၅၁

ပြည်ပငွေလွှဲခြင်း

ပြည်ပငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ဖြင့် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော Western Union ဖြင့် ပြည်ပမှ လွှဲပို့လိုက်သောငွေများအား အချိန်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်း နီးစပ်ရာမိမိဘဏ်ခွဲများတွင် ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။


ပြည်တွင်းငွေလွှဲခြင်း

ဘဏ်၏ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို Online Banking System ဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်း လွယ်ကူလျင်မြန်လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ သက်သာသော ငွေလွှဲခနှုန်းထားများကောက်ခံခြင်းနှင့် စီးပွားရေးအရ အချက် အချာကျသောမြို့များတွင် ဘဏ်ခွဲများထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းစသောအကြောင်းများကြောင့်လည်းကောင်း၊ သမဝါယမဘဏ်၊ မြန်မာ့အရှေ့တိုင်းဘဏ် ၊ အသေးစားအလတ်စားစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ၊ မြဝတီဘဏ် ၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ၊ အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် ၊ ယူနိုက်တက်အမရဘဏ် ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဘဏ် ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်၊ မြန်မာ့အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးဘဏ်၊ ရွှေကျေးလက်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် တို့နှင့်အကျိုးတူငွေလွှဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းပမာဏမှာ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကထက် အဆပေါင်း(၆၅၈)တိုးတက်လာကြောင်းအောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


ငွေလွှဲပို့ ငွေများအားအပ်ငွေစာရင်းများသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပေးရန်ကိစ္စ။

၁။ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေကြသော ဖောက်သည်(Customer)များ၏ ငွေကြေးများကို အတိုးငွေအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။


(က) ငွေလွှဲထုတ်မည့်(Customer) တစ်ဦးချင်းအား ၎င်း၏အမည်ဖြင့် မိမိဘဏ်တွင် Call Deposit A/C နှင့် Saving Deposit A/C တို့ကို ဖွင့်လှစ်ရမည်။
(ခ) ၎င်း (Customer)၏ အမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဖြင့် ငွေလွှဲပေးပို့လာပါက ၎င်း၏ Call Deposit A/C သို့ ပေးသွင်းရန်နှင့် ငွေစုဘဏ်အတိုးရနိုင်သည့် နောက်ဆုံးဘဏ်ဖွင့်ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ Call Deposit A/C မှငွေများကို အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ပမာဏချန်၍ ၎င်းအမည်ဖြင့် ဖွင့်ထားသော Saving Deposit A/C သို့ စာရင်းပြောင်းနည်းဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ပူးတွဲပါလျှောက်လွှာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
(ဂ) ကာယကံရှင် (Customer) ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာကို မိမိဘဏ်သို့ တင်ပြလာပါကငွေစုသူ (Customer) အတွက် မူဘောင် အတွင်းမှ အတိုးငွေများခံစား နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ်တွင်လည်း Deposit ငွေများတိုးလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိဘဏ်သို့ အခြားဘဏ်များမှ ငွေလွှဲပေးပို့သဖြင့် ငွေလွှဲထုတ်မည့်(Customer)များအား အထက်ဖော်ပြပါ ဤဘဏ်၏ အစီအစဉ်များကို သဘောပေါက်နားလည်အောင် ရှင်းပြပြီး အပိုဒ် (၁)ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။


၃။ ထို့ပြင် ယခင်ငွေလွှဲ (Customer) များ၏ လွှဲပို့ငွေများအား Call Deposit A/C သို့ စာရင်းပေးသွင်းမှုများအား ငွေစုဘဏ်အတိုးရနိုင်သည့် နောက်ဆုံးဘဏ်ဖွင့်ရက်နေ့တွင် Saving Deposit A/C သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုပါက(Customer)၏ လျှောက်လွှာရယူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အထက်ပါအတိုင်းပြောင်းရွှေ့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။


စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် လွှဲပို့ငွေ ဝင်ငွေ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၈၁၁၄.၅၀ ၁၁.၂၀
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၉၂၀၆.၉၀ ၂၂.၁၀
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၃၈၆၆၁.၈၀ ၄၁.၀၀
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၆၆၉၇၆.၅၀ ၇၉.၄၀
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၁၀ ၉၂၆၈၈.၆၀ ၁၃၁.၅၀
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၁၄ ၁၁၅၁၀၀.၂၀ ၁၇၁.၉၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၁၇ ၃၄၇၀၆၆.၀၀ ၆၅၆.၂၅
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၈ ၄၄၀၀၆၂.၉၀ ၈၃၄.၆၀
၁၀ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၈ ၆၀၃၄၇၀.၈၅ ၁၁၄၃.၅၀
၁၁ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၁ ၇၉၃၄၇၀.၈၅ ၁၅၅၀.၉၆ ၁၆၁၇.၅၀
၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၅၀ ၁၁၇၇၂၁၉.၆၅ ၂၂၅၁.၉၆ ၂၃၇၇.၃၇
၁၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၆ ၁၆၂၂၈၅၂.၈၈ ၃၁၆၄.၇၆ ၃၂၇၇.၃၇
၁၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁၉၈၁၉၆၅.၁၈ ၃၇၅၂.၀၇ ၃၉၃၈.၄၇
၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂၆၀၁၆၆၆.၅၉ ၄၆၀၉.၀၅ ၄၆၀၃.၀၈
၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃၃၃၂၉၂၄.၃၁ ၃၉၆၅.၄၅ ၄၂၁၉.၈၉
၁၇ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅၃၄၄၉၅၆.၈၉ ၄၄၄၂.၆၇ ၄၆၄၅.၄၉
၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆၂၂၁၄၆၂.၉၁ ၄၈၃၈.၀၃ ၅၀၂၆.၁၈
၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇၆၂၈၁၄၂.၄၈ ၅၄၉၈.၃၈ ၅၆၆၅.၅၁

ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမှ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်လွှဲငွေ အခြေအနေပြဂရပ်


ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမှ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ဝင်ငွေ အခြေအနေပြဂရပ်