ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း


ဘဏ်၏ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို Online Banking System ဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်း လွယ်ကူလျင်မြန် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ငွေလွှဲများကို အချိန်မီငွေသားအပြည့်အဝထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျသော မြို့များတွင် ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းစသော အကြောင်းများကြောင့် လည်းကောင်း၊ မည်သည့်ဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေ လွှဲငွေများကို ဝန်ဆောင်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်၊ မြဝတီဘဏ်၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၊ ယူနိုက်တက်အမရဘဏ်၊ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာအသေးစားငွေရေးကြေးရေးဘဏ်၊ ရွှေ(ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး)ဘဏ်၊ ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်တို့နှင့် အကျိုးတူငွေလွှဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းပမာဏမှာ တိုးတက်လာကြောင်း အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။


ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် လွှဲငွေနှင့် ဝင်ငွေအခြေပြဇယား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် လွှဲပို့ငွေ ဝင်ငွေ
Internal Remittance Other Bank Remittance
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၀ ၁,၉၈၁,၉၆၅.၁၈ ၃,၇၅၂.၀၇ ၃,၉၃၈.၄၇
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၅ ၂,၆၀၁,၆၆၆.၅၉ ၄,၆၀၉.၀၅ ၄,၉၀၃.၀၈
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၂ ၃,၃၃၂,၉၂၄.၃၁ ၃,၉၆၅.၄၅ ၄,၂၁၉.၈၉
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀၉ ၅,၃၄၄,၉၅၆.၈၉ ၄,၄၄၂.၆၇ ၄,၆၄၅.၄၉
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၆,၂၂၁,၄၆၂.၉၁ ၄,၈၃၈.၀၃ ၅,၀၂၆.၁၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၇ ၇,၆၂၈,၁၄၂.၄၈ ၅,၄၉၈.၃၈ ၅,၆၆၅.၅၁
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၆၄ ၉,၉၃၈,၆၃၄.၂၉ ၆,၄၃၂.၂၅ ၆,၆၂၃.၅၉
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၁၆၇ ၈,၇၉၀,၄၉၅.၆၆ ၅,၈၃၄.၉၇ ၅,၉၆၃.၀၇
၂၀၂၀-၂၀၁၁ ၁၇၅ ၇,၃၀၈,၀၀၅.၃၅ ၇,၇၄၈.၆၅ ၇,၇၉၉.၉၄
၁၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၁၇၅ ၄,၉၉၅,၀၀၉.၀၉ ၇,၅၀၉.၈၂ ၇,၅၄၀.၅၆

*မှတ်ချက်-ငွေလွှဲအင်အားများသော်လည်းငွေလွှဲခနှုန်းထားများလျှော့ပေးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။