ချေးငွေအမျိုးအစား


ချေးငွေစာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် နှစ်တိုးချေးငွေလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ/ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေအထောက်အပံပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် အခြားတစ်ဖက်မှလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် ဒါရိူက်တာတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ကာ ဒါရိူက်တာအဖွဲ့ဝင်(၆)ဦးဆောင်ကာ ကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ချေးငွေများထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် (ချေးငွေဌာန)အနေဖြင့် (၃၀.၉.၂၀၁၉)နေ့အထိ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင် (၉၉၅၃၀)ဦးသို့ချေးငွေပမာဏကျပ်သန်း(၅၄၄၄၂၉.၃၁)ထုတ်ချေးခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သန်း(၁၄၁၃၆၁.၅၆)တိုးမြှင့်ထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝင်ငွေအနေဖြင့် နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိရာ ယခင်နှစ်က ကျပ်သန်း(၅၁၆၃၇.၇၃)သာ ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၅၂၈၀၆.၃၉)ကျော်ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၁၁၆၈.၆၆)ကျော် တိုးတက်ရရှိခဲ့ပါသည်။

ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

နှစ် ချေးငွေ(Team Loan) စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) အငှားဝယ်စနစ်လုပ်ငန်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ - ၃၅၀၉၇၂ ၉၁၄၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၀၀၅၄၀ ၂၉၁၅၇၂ ၁၀၉၅၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၁၂၇၀၁.၂၄ ၂၂၁၄၄.၄၁ ၁၀၅၈၃.၆၆

ဘဏ်မှချေးငွေဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါချေးငွေအမျိုးအစားအလိုက်နှင့် အာမခံအမျိုးအစားတို့အား အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ချေးငွေအတိုးနှုန်းမှာ ၁၂% ဖြစ်ပြီး Service Charges မှာ ၁% ဖြစ်ပါသည်။အတိုးများကို (၃) လတစ်ကြိမ် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။

  • Loans

  • Overdraft

  • Hire Purchase

Loan ချေးငွေအမျိုးအစားနှင့် Overdraft ချေးငွေအမျိုးအစားတွင် အာမခံပစ္စည်းအမျိုးအစားများအဖြစ်


  • မြေယာနှင့် အဆောက်အဦး

  • ထိုချေးငွေအတွက် ကြားဝင်အာမခံသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်

  • ရွှေရတနာ

  • ထိုချေးငွေအတွက် အပေါင်ထားလိုသည့် အရာ

အငှားဝယ်စနစ်

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ အငှားဝယ်စနစ်ချေးငွေလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ပစ္စည်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီး(၁၁)ုနှင့်ချိတ်ဆက်၍ စက်ပစ္စည်းများ၊တိုက်ခန်းများ ၊အိမ်စီးကားများ၊လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများကို ရောင်းချခဲ့ပါသည်၊အိမ်စီးကားများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကိုအဓိကရောင်းချခဲ့ပြီး(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဏာနှစ်တွင် ဦးရေ(၂၇၃)၊အတိုးနှုန်း၊ဝန်ဆောင်ခနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခအဖြစ်ဝင်ငွေကျပ်သန်း(၆၄၄.၈၁)ရရှိခဲ့ပါသည်။လာမည့်နှစ်တွင်လည်းCustomerများ၏ အကျိူးစီးပွားတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အငှားဝယ်စနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ချေးယူလိုပါက ဝယ်ယူလိုသောပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၃၀% (Down Payment) နှင့် တစ်နှစ်စာအတိုးအား ငွေစတင်ချေးယူသည့်နေ့တွင် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်အရင်း ၇၀% အား (၁၂) လခွဲ၍ အရစ်ကျ လစဉ်လဆန်း (၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးပေးသွင်းရပါမည်။ ၎င်း၏ အတိုးနှုန်းများမှာ

  • သက်တမ်း (၁) နှစ်အတွက် ၈% နှင့် Service Charges ၁%

  • သက်တမ်း (၂) နှစ်အတွက် ၁၂% နှင့် Service Charges ၂%

  • သက်တမ်း (၃) နှစ်အတွက် ၁၈% နှင့် Service Charges ၃% ေ

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

နှစ် ဦးရေ ၀င်ငွေ
Rental Fees Commision Service Charges စုစုပေါင်း
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၆၄ ၉၃၃.၅၄ ၁၄၆.၁၁ ၁၀၁.၁၅ ၁၁၈၀.၈၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၉၈ ၁၂၉၆.၀၄ ၁၄၁.၁၅ ၉၆.၆၄/td> ၁၅၃၄.၀၃
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၉ ၅၉၀.၃၇ ၂၁.၃၆ ၁၂.၃၀ ၆၂၄.၀၃
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၆၄ ၂၅၁.၁၂ ၄၆.၉၃ ၅၂.၅၃ ၃၅၀.၅၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၃၉ ၃၁၈.၂၆ ၆၉.၀၉ ၉၀.၄၁ ၄၇၇.၇၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၇၃ ၅၅၉.၆၂ ၃၁.၁၂ ၅၄.၀၇ ၆၄၄.၈၁