ချေးငွေလုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် နှစ်တိုးချေးငွေလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ/ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေအထောက်အပံပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် အခြားတစ်ဖက်မှလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် ဒါရိူက်တာတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ကာ ဒါရိူက်တာအဖွဲ့ဝင်(၆)ဦးဆောင်ကာ ကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ချေးငွေများထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် (ချေးငွေဌာန)အနေဖြင့် (၃၀.၉.၂၀၁၉)နေ့အထိ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင် (၉၉၅၃၀)ဦးသို့ချေးငွေပမာဏကျပ်သန်း(၅၄၄,၄၂၉.၃၁)ထုတ်ချေးခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သန်း(၁၄၁,၃၆၁.၅၆)တိုးမြှင့်ထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝင်ငွေအနေဖြင့် နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိရာ ယခင်နှစ်က ကျပ်သန်း(၅၁,၆၃၇.၇၃)သာ ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၅၂,၈၀၆.၃၉)ကျော်ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၁,၁၆၈.၆၆)ကျော် တိုးတက်ရရှိခဲ့ပါသည်။


အတိုးနှုန်းများမှာ-

စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ( Overdraft) (၉.၀၀ % p.a) + Service Charges (၁.၀၀ %)
ကာလသတ်မှတ်ချေးငွေ(Term Loan) (၉.၀၀ % p.a)
ချေးငွေ(Loan) (၁၀.၀၀ % p.a)
အစိုးရဝန်ထမ်းချေးငွေ(Government Staff Loan) (၁၁.၀၀ % p.a) + Service Charges (၁.၀၀%)
စီမံကိန်းချေးငွေ(Project Loan) (၁၃.၅၀ % p.a) + Service Charges (၁.၀၀%)

အငှားဝယ်စနစ်(Hire Purchase)လုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ အငှားဝယ်စနစ်ချေးငွေလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ပစ္စည်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီး(၁၁)ခုနှင့်ချိတ်ဆက်၍ စက်ပစ္စည်းများ၊တိုက်ခန်းများ ၊အိမ်စီးကားများ၊လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများကို ရောင်းချခဲ့ပါသည်၊အိမ်စီးကားများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကိုအဓိကရောင်းချခဲ့ပြီး(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဏာနှစ်တွင် ဦးရေ(၂၇၃)၊အတိုးနှုန်း၊ဝန်ဆောင်ခနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခအဖြစ်ဝင်ငွေကျပ်သန်း(၆၄၄.၈၁)ရရှိခဲ့ပါသည်။လာမည့်နှစ်တွင်လည်းCustomerများ၏ အကျိူးစီးပွားတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

  • သက်တမ်း (၁) နှစ်အတွက် ၁၂% နှင့် Service Charges ၁%

  • သက်တမ်း (၂) နှစ်အတွက် ၁၂% နှင့် Service Charges ၂%

  • သက်တမ်း (၃) နှစ်အတွက် ၁၂% နှင့် Service Charges ၃%


(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ဦးရေ ၀င်ငွေ
Rental Fees Commision Service Charges စုစုပေါင်း
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၆၄ ၉၃၃.၅၄ ၁၄၆.၁၁ ၁၀၁.၁၅ ၁,၁၈၀.၈၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၉၈ ၁,၂၉၆.၀၄ ၁၄၁.၁၅ ၉၆.၆၄ ၁,၅၃၄.၀၃
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၉ ၅၉၀.၃၇ ၂၁.၃၆ ၁၂.၃၀ ၆၂၄.၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၆၄ ၂၅၁.၁၂ ၄၆.၉၃ ၅၂.၅၃ ၃၅၀.၅၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၃၉ ၃၁၈.၂၆ ၆၉.၀၉ ၉၀.၄၁ ၄၇၇.၇၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၇၃ ၅၅၉.၆၂ ၃၁.၁၂ ၅၄.၀၇ ၆၄၄.၈၁

ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ချေးငွေ(Team Loan) စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) အငှားဝယ်စနစ်လုပ်ငန်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ - ၃၅၀,၉၇၂ ၉,၁၄၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၀၀,၅၄၀ ၂၉၁,၅၇၂ ၁၀,၉၅၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၁၂,၇၀၁.၂၄ ၂၂,၁၄၄.၄၁ ၁၀,၅၈၃.၆၆