ချေးငွေလုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် နှစ်တိုးချေးငွေလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ/ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေအထောက်အပံပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် အခြားတစ်ဖက်မှလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် ဒါရိူက်တာတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ကာ ဒါရိူက်တာအဖွဲ့ဝင်(၆)ပါဝင်သော ချေးငွေကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ချေးငွေများထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် (ချေးငွေဌာန)အနေဖြင့် (၃၀.၉.၂၀၂၀)နေ့အထိ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင် (၇၈,၄၉၆)ဦးသို့ ချေးငွေပမာဏကျပ်သန်း(၆၁၄,၄၉၉.၃၃)ထုတ်ချေးခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သန်း(၁၃,၃၀၈.၁၅)တိုးမြှင့်ထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိရာ ယခင်နှစ်က ကျပ်သန်း(၅၂,၈၀၆.၃၉)သာ ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၅၈,၁၉၂. ၇၅) ကျော်ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၅,၃၈၆.၃၆)ကျော် တိုးတက်ရရှိခဲ့ရာ ကျပ်သန်း(၁၉,၉၇၉.၄၀)လျော့နည်းသွားပါသည်။


အငှားဝယ်စနစ်(Hire Purchase)လုပ်ငန်း

အငှားဝယ်စနစ်(Hire Purchase)လုပ်ငန်း ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ အငှားဝယ်စနစ်ချေးငွေလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ပစ္စည်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီး(၁၁)ခုနှင့်ချိတ်ဆက်၍စက်ပစ္စည်းများ၊တိုက်ခန်းများ၊အိမ်စီးကားများ၊လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများကို ရောင်းချခဲ့ပါသည်၊အိမ်စီးကားများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကိုအဓိကရောင်းချခဲ့ပြီး(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဏာနှစ်တွင် ဦးရေ(၂၄၆)၊အတိုးနှုန်း၊ဝန်ဆောင်ခနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခအဖြစ်ဝင်ငွေကျပ်သန်း(၃၁၄.၅၂)ရရှိခဲ့ပါသည်။လာမည့်နှစ်တွင်လည်းCustomerများ၏ အကျိူးစီးပွားတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ဦးရေ ၀င်ငွေ
Rental Fees Commision Service Charges စုစုပေါင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၆၄ ၂၅၁.၁၂ ၄၆.၉၃ ၅၂.၅၃ ၃၅၀.၅၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၃၉ ၃၁၈.၂၆ ၆၉.၀၉ ၉၀.၄၁ ၄၇၇.၇၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၇၃ ၅၅၉.၆၂ ၃၁.၁၂ ၅၄.၀၇ ၆၄၄.၈၁
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၇၅ ၃၀၇.၉၇ ၃၇.၀၆ ၄၅.၀၈ ၃၉၀.၁၁
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၄၆ ၂၉၀.၂၄ ၁၄.၃၁ ၉.၉၇ ၃၁၄.၅၂

ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ချေးငွေ(Team Loan) စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) အငှားဝယ်စနစ်လုပ်ငန်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ - ၃၅၀,၉၇၂ ၉,၁၄၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၀၀,၅၄၀ ၂၉၁,၅၇၂ ၁၀,၉၅၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၁၂,၇၀၁.၂၄ ၂၂,၁၄၄.၄၁ ၁၀,၅၈၃.၆၆
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂