ချေးငွေလုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် နှစ်တိုးချေးငွေ လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ/ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ အထောက်အပံ့ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုစေရန် နှင့် အခြားတစ်ဖက်မှလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိ စေရန်အတွက် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ကာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်(၆)ဦး ပါဝင်သော ချေးငွေကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ချေးငွေများထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် (ချေးငွေဌာန)အနေဖြင့် (၃၁.၃.၂၀၂၂) နေ့အထိ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်(၄၁,၂၃၃) ဦးသို့ ချေးငွေပမာဏ ကျပ်သန်း (၅၈၃,၂၄၇.၀၀) ထုတ်ချေးခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သန်း (၃၁,၂၅၂.၃၃) လျော့နည်းထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေအများအရဝင်ငွေ ကျပ်သန်း (၂၅,၈၁၀.၉၁) ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်သန်း (၁၇,၈၁၁.၁၀) ရရှိခဲ့ရာ ကျပ်သန်း (၇,၉၉၉.၈၁) လျော့နည်းသွားပါသည်။


အငှားဝယ်စနစ်(Hire Purchase)လုပ်ငန်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် အဌားဝယ်စနစ် ချေးငွေလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ ပစ္စည်း‌ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီး(၁၁)ခုနှင့် ချတ်ဆက်၍ စက်ပစ္စည်းများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ အိမ်စီးကားများ၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများကို ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ အိမ်စီးကား များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို အဓိကရောင်းချခဲ့ပြီး (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဦးရေ (၂၂၆)၊ အတိုးနှုန်း၊ ဝန်ဆောင်ခနှင့် အရောင်းကော်မရှင်ခအဖြစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း (၉၆.၃၄) ရရှိခဲ့ပါသည်။လာမည့်နှစ်တွင်လည်း Customer များ၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက် မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ဦးရေ ၀င်ငွေ
Rental Fees Commision Service Charges စုစုပေါင်း
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၃၉ ၃၁၈.၂၆ ၆၉.၀၉ ၉၀.၄၁ ၄၇၇.၇၆
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၇၃ ၅၅၉.၆၂ ၃၁.၁၂ ၅၄.၀၇ ၆၄၄.၈၁
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၇၅ ၃၀၇.၉၇ ၃၇.၀၆ ၄၅.၀၈ ၃၉၀.၁၁
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၄၆ ၂၉၀.၂၄ ၁၄.၃၁ ၉.၉၇ ၃၁၄.၅၂
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၂၂၆ ၉၀.၄၅ ၃.၆၆ ၂.၂၃ ၉၆.၃၄

ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

ဘဏ္ဍာနှစ် ချေးငွေ(Team Loan) စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) အငှားဝယ်စနစ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းချေးငွေ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းချေးငွေ Credit cardချေးငွေ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၀၀,၅၄၀ ၂၉၁,၅၇၂ ၁၀,၉၅၆ - - -
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၁၂,၇၀၁.၂၄ ၂၂,၁၄၄.၄၁ ၁၀,၅၈၃.၆၆ - - -
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂ - - -
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၃၆၀,၁၄၂.၉၇ ၂၂၈,၈၆၅.၅၈ ၁၂,၀၇၁.၄၂ ၂၁,၇၆၈.၈၀ ၂၅,၂၅၈.၂၈ ၃၂.၅၃
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၃၁၆,၇၉၈.၄၄ ၂၁၇,၃၄၀.၇၆ ၁၀,၂၇၄.၃၉ ၂၄,၁၅၃.၀၀ ၁၄,၆၀၇.၂၁ ၇၃.၂၀