ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအေးချမ်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အေးချမ်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ယခင်ခံစား ခွင့်များ ဖြစ်သော ထောက်ပံ့စရိတ်၊ ခရီးစရိတ်၊ စားသောက်စရိတ်၊ ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ လူမှုသက်သာ စရိတ်၊ထပ် ဆောင်း အင်အားဖြည့်ငွေစရိတ်၊ ရှားပါးစရိတ်များအပြင် ဘဏ်ခွဲအလိုက် ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် စွမ်းဆောင်မှုဂုဏ်ပြုဆု များ ပေးအပ်ခြင်း၊ နေထိုင်ခထောက်ပံ့စရိတ်၊ ပညာသည်ချီးမြှင့်ငွေစသည့်စရိတ်များ ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခြင်း၊ ဝန် ထမ်း အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ တူညီဝတ်စုံသစ်များစီစဉ်ပေးခြင်း၊ အချိန်ပို လုပ်ခများခံစားခွင့် ပြုခြင်း၊ ဆုကြေးငွေများချီးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းချေးငွေများထုတ်ချေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သာရေးနာရေးအတွက် လူမှုသက်သာရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဝန်ထမ်းများကို စိစစ်ပြီး (၄၆၀)ဦးကို အသိ အမှတ် ပြုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားသစ်(၃၃၅)ဦးဖြည့်ပေးခြင်း၊ Covid-19 ကပ်ရောဂါကာလ အ တွင်း နှင့်တိုင်းပြည်တွင် အခြေအနေခက်ခဲနေစဉ်ကာလအတွင်း၌ပင် ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ခလစာပြည့်ခံစားခွင့် ပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ပေးအပ်လျှက်ရှိသော ဆုကြေးနှင့် အခြားသောထောက်ပံ့စရိတ်များအားလည်း ဆက်လက် ပေးအပ် ခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် Covid-19 ရောဂါခံစားရသော ဝန်ထမ်းများကို လည်း လုပ်ခလစာအပြည့်ဖြင့် ခံစားခွင့်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ စရိတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအားလုံး Covid-19 ကပ်ရောဂါမှကာကွယ်နိုင်ရန် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ အ ကာ အကွယ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ အကာအကွယ်အစီအစဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းတို့အပြင် ဘဏ်ဝန် ထမ်းများအားလုံးအတွက် Covid-19 ကာကွယ်ဆေးများထိုးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။

one

လူမှုအကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှု

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အနေဖြင့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရတနာနှလုံးသားအမည်ဖြင့် လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီး အောက်ပါ ရည်မှန်းချက်အတိုင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(က)    ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်၍ မရှိဆင်းရဲဝေဒနာရှင်များအား ဆေးဝါး၊အစားအသောက်နှင့် လိုအပ်ချက်များ
             သွားရောက် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးသွားရန်။
(ခ)    အနာဂတ်လူငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ဘက်စုံထူးချွန်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းသွားရန်။
             ဖြည့်ဆည်း၍လှူဒါန်းသွားရန်။

(ဂ)သဘာဝေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခံစားမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဒေသသို့အရောက် လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးကူညီဖြည့်ဆည်း၍လှူဒါန်းသွားရန်။
(ဃ)အမှီအခိုကင်းမဲ့သည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးမှအစ လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးသွားရန်။

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one