ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအေးချမ်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အေးချမ်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ယခင်ခံစားခွင့်များဖြစ်သော ထောက်ပံ့စရိတ်၊ ခရီးစရိတ်၊ စားသောက်စရိတ်၊ ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ လူမှုသက်သာ စရိတ်၊ ထပ်ဆောင်းအင်အားဖြည့်ငွေစရိတ်၊ ရှားပါးစရိတ်များအပြင် ဘဏ်ခွဲအလိုက် ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် စွမ်းဆောင်မှု ဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ်ခြင်း၊ နေထိုင်ခထောက်ပံ့စရိတ်၊ ပညာသည်ချီးမြှင့်ငွေ စသည့်စရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ တူညီဝတ်စုံသစ်များ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ အချိန်ပိုလုပ်ခများခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ ဆုကြေးငွေများချီးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းချေးငွေများထုတ်ချေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သာရေးနာရေးအတွက် လူမှုသက်သာရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁-၂၀၂၂ မီနီ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဝန်ထမ်းများကိုစိစစ်ပြီး (၈၅၇) ဦးကို အသိအမှတ်ပြုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားသစ် (၃၀၂) ဦးဖြည့်တင်းခြင်း၊ Covid-19 ကပ်ရောဂါ နောက်ဆက်တွဲကာလအတွင်းနှင့် တိုင်းပြည်တွင် အခြေအနေခက်ခဲနေစဉ်ကာလအတွင်း၌ပင် ဝန်ထမ်းများ အား လုပ်ခလစာပြည့်ခံစားခွင့်ပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဆုကြေးနှင့် အခြားသော ထောက်ပံ့စရိတ်များအားလည်း ဆက်လက်ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

one

လူမှုအကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှု

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်အနေဖြင့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရတနာနှလုံးသားလူမှုရေးအကျိုးပြုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီး အောက်ပါရည်မှန်းချက်အတိုင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

(က)    ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်၍ မရှိဆင်းရဲဝေဒနာရှင်များအား ဆေးဝါး၊အစားအသောက်နှင့် လိုအပ်ချက်များ
             သွားရောက် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးသွားရန်။
(ခ)    အနာဂတ်လူငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ဘက်စုံထူးချွန်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းသွားရန်။
             ဖြည့်ဆည်း၍လှူဒါန်းသွားရန်။

(ဂ)သဘာဝေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခံစားမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဒေသသို့အရောက် လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးကူညီဖြည့်ဆည်း၍လှူဒါန်းသွားရန်။
(ဃ)အမှီအခိုကင်းမဲ့သည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးမှအစ လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးသွားရန်။

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one
one

Activities of Global Treasure Bank

one