ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ ဘဏ်သမိုင်း


တည်ထောင်မှု

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ကို၁၉၉၆ဖေဖော်ဝါရီ၁၅တွင်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဖွံဖြိုးရေးဘဏ်အဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာရင်းနှီးမှုကော်မတီ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။


ဘဏ်အမျိုးအစား

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်သည်မြန်မာနိုင်ငံကုမွပဏီများဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ၊ဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်၊၁၉၉၆ ခုနှစ်ရက်စွဲပါ ၁၉၉၅-၁၉၉၆၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအမှတ်(၁၃၇၅)၏လက်မှတ်နှင့်အတူအများနှင့်သက်ဆိုင်သောဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။


လိုင်စင်

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှလည်းဖေဖော်ဝါရီလ၁၅ရက်၊၁၉၉၆ခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ်မဗဘ/ပီ-၁၅(၂)၉၆ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းလိုင်စင်အားအောက်တိုဘာ၂၄ရက်၊၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပီးအခွင့်အာဏာအရအရောင်းကိုယ်စားလှယ်လိုင်စင်အမှတ်CBM-FEMD-64/2012ဖြင့်နိုင်ငံခြားဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဩဂုတ်လ၂၄ရက်၊၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။


ငွေကြေးဆိုင်ရာ

၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလှိုင်လတွင်ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှအစုရှယ်ယာရှင်တစ်ခုလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းဖြင့် မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်၃၅ဘီလီယံ၊အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း၇၀,၀၀၀နှင့်အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံးအားအများပြည်သူထံသို့ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်အစုရှယ်ယာရှင်များကို ကျပ်၇၀ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း၎င်းကျပ်၇၀ဘီလီယံမှကျပ်၄၅ဘီလီယံအားအများပြည်သူထံသို့အပြည့်အဝထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။


Department of Information & Technology ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

၁။ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လိမိတက်၏Customers ငွေစာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ Data အချက်အလက်များ Transaction များ လုံခြုံမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ယခင် Local Banking Software ဖြစ်သည့် ACE Software မှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ International Banking Software ဖြစ်သော Infosys Software ဖြင့် Customer ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် Department Of Information & Technology သည် Infosys Software Team, ACE Software Team မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူ Core banking Implementation လုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ရှိ ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများအားလုံး ပြောင်းလဲသုံးစွဲမည့် Infosys Core Banking Software ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် Bank User Training နှင့် Refresher Training များအား(၈-၁၁-၁၇)ရက်နေ့မှ (၉-၁၁-၁၈) ရက်နေ့အထိ ဌာနသင်တန်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ရာ အရာထမ်းသင်တန်း(၄)ကြိမ် သင်တန်းသား(၂၇၂)ဦး၊ အမှုထမ်းသင်တန်း(၁၃)ကြိမ် သင်တန်းသား(၈၂၉)ဦး တို့အား လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်အတူ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရာ စုစုပေါင်းအင်အား (၁၁၀၁) ဦးအား လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အလားတူ Infosys Core Banking System အား Customer Service လက်တွေ့အသုံးပြူစ အခက်အခဲနှင့်မှားယွင်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန်(၇-၈-၁၇) မှ (၃-၁၁-၁၇)ရက်နေ့နှင့် (၅-၂-၁၈)မှ (၈-၂-၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် Detail Requirement (DRG) အားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် User Acceptance Testing (UAT)အား(၂၇-၁၂-၁၇)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း (၁၈-၁-၁၈_ရက်နေ့နှင့်(၁၆-၃-၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် သုံးကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် System လိုအပ်ချက်များ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု Simulation (၅)ကြိမ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။(၂၀-၄-၁၈)ရက်နေ့တွင် 1st Simulation,(၂၀-၇-၁၈) ရက်နေ့တွင် 2nd Simulation, (၂6-၇-၁၈) ရက်နေ့တွင် 3rd Simulation, (၁၀-၉-၁၈) ရက်နေ့တွင် 4th Simulation, (၁၀-၁၀-၁၈) ရက်နေ့တွင် 5th Simulation နှင့် (၂၆-၁၀-၁၈) ရက်နေ့တွင် 6th Simulation များစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။ Infosys Core Banking System ဆောင်ရွက်မှုများ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဘဏ်ဝန်းထမ်းများ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ယခင်အသုံးပြုလျက်ရှိသော Local Banking Software ဖြစ်သည့် ACE Software မှ International Banking Software ဖြစ်သော Infosys Banking Software သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း Go Live အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၁၉) ရက်နေ့မှစတင်၍ ယနေ့အချိန်ထိ ပြောင်းလဲသုံးစွဲလျက်ရှိပါကြောင်း အစီအရင်ခံအပ်ပါသည်။


ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် Channel Banking Department ၏ 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် Channel Banking Department အနေဖြင့် China UnionPay (CPU) Co.,Ltd ၏ နည်းပညာများနှင့်အတူ GTB-UPI Single Brand Credit Card ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ထုတ်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းကတ်များကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ATM များတွင် ငွေထုတ်ယူခြင်း၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် လက်လီလက်ကားဆိုင်များရှိ POS များတွင် ငွေပေးချေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ Hotel ၊ Supermarket ၊ လက်လီလက်ကားဆိုင်များတွင် POS ငွေပေးချေမှုများကိုလည်းကောင်း၊ Online ငွေပေးချေမှုများကိုလည်းကောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Internet Banking/ Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ အများပြည်သူများသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အသုံးပြုသူ Retail Customer (၃၅၄၈) ဦးနှင့် Corporate Customer (၂၄) ဦးရှိပြီး၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အချင်းချင်းငွေလွှဲပို့ခြင်း၊ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသူများ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(NRC)ကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများ၏ လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Transaction Detail စစ်ဆေးခြင်းစသော ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို 24/7 ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါတွင် ကတ် In-house ထုတ်ဝေခြင်းက်ု Channel Banking ဌာနတွင်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အနေဖြင့် Credit Card ထုတ်ဝေခြင်းသာမက Debit Card ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ယင်းနောက် Card Acquiring လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ATM နှင့် POS ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ Quick Response (QR) Payment ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း GTB Pay အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။