Our GTB's Branches

Wherever you in Myanmar, you’re never far away from a GTB branch.
Simply select your Division below to select box your nearest branches on the map.

ဘဏ်ဖွင့်ချိန် : နံနက် ၉:၃၀ - ညနေ ၃:၃၀ဘဏ်ခွဲစုစုပေါင် : ၁၈၈

နံပါတ် ဘဏ်ခွဲအမည် လိပ်စာ မြို့နယ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဖုန်းနံပါတ် Email
ရုံးချုပ်

အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ကုန်သည်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ပန်းဘဲတန်းဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၄ yangon.br@gtbhmm.com
နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ကုန်သည်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၄ yangon.br@gtbhmm.com
ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ကုန်သည်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၄ yangon.br@gtbhmm.com
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ည/၆၃)၊ယုဇနလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၃၉၀ဝ၈,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀ဝ၉ bayintnaung.br@gtbhmm.com
မြိတ်ဘဏ်ခွဲ

နာရီစင်အနီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြိတ်မြို့။

မြိတ် တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၉,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၀ myeik.br@gtbmm.com
မန္တလေး (၂၆)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၀၁)၊ ၂၆ဘီလမ်းနှင့် (၈၀x၈၁) လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

မန္တလေး မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၂ mandalay26.br@gtbmm.com
မော်လမြိုင်(၁)ဖက်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၅)၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ ဈေးကြီးရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင်မြို့ မွန် ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၁,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၂ mawlamyine1.br@gtbmm.com
မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ဟ-၁၀၂)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ဟိုမွန်ဈေးပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။

မူဆယ် ရှမ်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၀ muse.br@gtbmm.com
ဖျာပုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့။

ကျိုက်လတ် ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၅ pyapon.br@gtbmm.com
၁၀ သံတွဲဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့။

သံတွဲ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၀ thandwe.br@gtbmm.com
၁၁ စစ်တွေဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၈၅)၊ လမ်းမကြီးလမ်း၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

စစ်တွေ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၄ sittwe.br@gtbmm.com
၁၂ မောင်တောဘဏ်ခွဲ

လမ်းမကြီးထောင့်နှင့် ဈေးကြီးလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မောင်တော။

မောင်တော ရခိုင် ဝ၉-၄၅၆၈၈၀၂၁၉,ဝ၄၃၅၅၁၂၇ maungdaw.br@gtbmm.com
၁၃ တောင်ကုတ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄၂)၊ နိုးကြားရေးလမ်း၊ တောင်ကုတ်မြို့။

တောင်ကုတ် ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၄ taunggoke.br@gtbmm.com
၁၄ ဘိုကလေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၉)၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့။

ဘိုကလေး ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၇၁၂၁၂၆၁၂,ဝ၉-၉၇၆၇၇၆၄၆၃ bogalay.br@gtbmm.com
၁၅ လပွတ္တာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လပွတ္တာမြို့။

လပွတ္တာ ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၅၀၅၈၉၁၀၆,ဝ၉-၉၅၀၅၅၈၅၂၃ laputta.br@gtbmm.com
၁၆ ထားဝယ္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၀၇)၊ ေဈးေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခုံဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

ထားဝယ္ တနသၤာရီတိုင္း ၀၉-၉၅၅၄၉၆၁၅၅,ဝ၉-၉၅၆၀ဝ၄၆၃၅ dawei.br@gtbmm.com
၁၇ ကော့သောင်း ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၃၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ ကော့သောင်းမြို့။

ကော့သောင်း တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၇,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၈ kawthaung.br@gtbmm.com
၁၈ ကြည်မြင့်တိုင်ဘဏ်ခွဲ

ကမ်းနားလမ်း၊ကမ်းသာယာပလာဇာ(မြေညီထပ်)၊ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ်။

ကြည်မြင့်တိုင် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၀,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၁ kyeemyindine.br@gtbmm.com
၁၉ အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲ

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဋ/င-၁၊င-၂)၊အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

မင်္ဂလာဒုံ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၆ aungmingalar.br@gtbmm.com
၂၀ ယုဇနာပလာဇာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(S-၂၈/၂၉)၊ယုဇနပလာဇာ(မြေညီထပ်)၊ဗညားဒလလမ်း။

ဗဟန်း ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၈ yuzanaplaza.br@gtbmm.com
၂၁ ဘားအံဘဏ်ခွဲ

ဈေးတန်းလမ်း၊ မြို့မဈေး(ပ)ထပ်၊ ဘားအံမြို့။

ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၂၄,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၂၅ hpaan.br@gtbmm.com
၂၂ ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၇၂/၂၈၂)၊(မြေညီထပ်)၊ရွှေဘုံသာလမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်း။

ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၂,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၃ shwebonthar.br@gtbhmm.com
၂၃ ရွှေတောင်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၇၀/၇၇၂)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ရွှေတောင်တန်းလမ်းထောင့်၊(၆)ရပ်ကွက်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။

လမ်းမတော် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၄,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၅ shwetaungtan.br@gtbmm.com
၂၄ မြဝတီဘဏ်ခွဲ (၁)

(ဂ/၁၈) ၊ ဘုရင့်နောင် လမ်း ၊ ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် ၊ မြဝတီ မြို့။

မြဝတီ ကရင်ပြည်နယ် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၉,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၂၀ myawaddy.br@gtbmm.com
၂၅ ‌ရွှေဗဟိုပလာဇာဘဏ်ခွဲ

မေတ္တာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

တာမွေ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၀ shwebaho..br@gmail.com
၂၆ ညောင်ပင်လေးဈေးဘဏ်ခွဲ

S-12၊ညောင်ပင်လေးဈေးပလာဇာ၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

လမ်းမတော် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၆,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၇ nyaungpinlay.br@gmail.com
၂၇ အလုံဘဏ်ခွဲ

အခန်း(၄)၊တိုက်(၇)၊သီရိမင်္္လာဥယာဉ်အိမ်ရာ၊ကမ်းနားလမ်း၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

အလုံ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၈,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၁၉ thirimingalar.br@gtbmm.com
၂၈ ရေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ရေးမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ရေး မွန် ဝ၉-၉၄၄၁၂၆၄၇၉,ဝ၉-၉၄၄၀၃၇၄၇၉ yay.br@gtbmm.com
၂၉ မင်းဘူးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်(၂၄/၂၅)၊ တမာလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းဘူးမြို့။

မင်းဘူး မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၇ minbu.br@gtbmm.com
၃၀ စစ်ကိုင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၂)၊ မိုးဇာရပ်ကွက်၊ မိုးဇာလမ်းနှင့်ဈေးလမ်းထောင့်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။

စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၂ sagaing.br@gtbmm.com
၃၁ မုံရွာဘဏ်ခွဲ

အကွက်(၁၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၂)၊ အောင်ဇေယျံ(မုံရွာတောင်)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၈ monywa.br@gtbmm.com
၃၂ ပြည်ဘဏ် ခွဲ

အမှတ်(၄၀),ဗိုလ်ချုပ်လမ်း, စံတော်ဝင်အနောက်ရပ်ကွက်, ပြည်.

ပြည် ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၀ pyay.br@gtbmm.com
၃၃ ပဲခူး(၁)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၅/၂)၊ မင်းလမ်း၊ ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။

ဖြူး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀ဝ၈,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀ဝ၉ bago1.br@gtbmm.com
၃၄ မြောင်းမြဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂)၊ ဦးဘချိုလမ်းနှင့်စကားဝါလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့။

မြောင်းမြ ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၇ Myaungmyabr@gtbmm.com
၃၅ စော်ဘွားကြီးကုန်း(၁)ဘဏ်ခွဲ

အဆောင်(၁၁၇)၊အခန်း(၃)၊ကျောက်စိမ်း(၆)လမ်း၊ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊စော်ဘွားကြကီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်။

အင်းစိန် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၀,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၁ sawbwargyigone1.br@gtbhmm.com
၃၆ လားရှိုး ဘဏ်ခွဲ

အမှတ် ၃ က(၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့။

လားရှိုး ရှမ်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၈ lashio.br@gtbmm.com
၃၇ ရွှေဘိုဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၉-ဃ)၊ ကောလိပ်ဟောင်းလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ သခွတ္တောရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့။

ရွှေဘို စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၆ shwebo.br@gtbmm.com
၃၈ ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄-က)၊ ရွှေကူမြောက်၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် သမ္မစိတ္တလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။

ပခုက္ကူ မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၅ pakokku.br@gtbmm.com
၃၉ အောင်ပန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈)၊ ဗထူလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့။

အောင်ပန်း ရှမ်း ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၁ aungban.br@gtbmm.com
၄၀ ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၇)၊ ကုန်သည်လမ်း နှင့် မြေနုလမ်းထောင့်၊ ပုသိမ်မြို့။

ပုသိမ် ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၉ pathein.br@gtbmm.com
၄၁ မန္တလေး ကျွဲဆည်ကန် ဘဏ်ခွဲ

တိုင်းမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနဝင်း၊ ကျွဲဆည်ကန်မီးပွိုင့်(တောင်ဘက်)၊ ရန်ကုန်-မန်းလမ်းဘေး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။

ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၆ mdy-kyaweseikan.br@gtbmm.com
၄၂ မုဒုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ မုဒုံမြို့။

မုဒုံ မွန် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၇,ဝ၉၉၄၀၈၇၉၈၀၈ mudon.br@gtbmm.com
၄၃ ကျောက်ဖြူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၅)၊ ရုံးတတ်လမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြိုု့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ကျောက်ဖြူ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၅,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၆ kyaukphyu.br@gtbmm.com
၄၄ မော်လမြိုင်ကျွန်းဘဏ်ခွဲ

(၁၁)လမ်းနှင့်စွယ်တော်လမ်းထောင့်၊ သောင်တိုးမြေတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့။

မော်လမြိုင်ကျွန်း ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၁ mawgyun.br@gtbmm.com
၄၅ မန္တလေး ဆိုင်းတန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၃၅က-၃၅ခ)၊ အကွက်အမှတ်(၁၈၀)၊ (၈၆လမ်း၊ ၂၅×၂၆လမ်းကြား)၊ သီရိမင်္ဂလာအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၄ mdysaitan.br@gtbmm.com
၄၆ သထုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ဈေးအနောက်လမ်းနှင့်ဘူတာလမ်းထောင့်၊ အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့။

သထုံ မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၇,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၈ thaton.br@gtbmm.com
၄၇ ဒိုက်ဦး ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၇)၊ မင်းလမ်း(ဈေးအနီး)၊ အမှတ်(၁)ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမြို့။

ဒိုက်ဦး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၈,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၉ daiku.br@gtbmm.com
၄၈ မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၁၃၇/၁၇၂)၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးအနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မိတ္တီလာမြို့။

မိတ္တီလာ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၁ meikhtila.br@gtbmm.com
၄၉ သံဖြူဇရပ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈)၊ အောင်ဆန်းလမ်း(ဈေးအနီး)၊ စက်သစ်ရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့။

သံဖြူဇရပ် မွန် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၁,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၂ thanbyuzayat.br@gtbmm.com
၅၀ နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲ

A-04၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေးဝင်း၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဇဗ္ဗူသီရိ နေပြည်တော် ဝ၉-၉၄၀ ၅၂၉၀ဝ၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀ဝ၉ naypyitaw.br@gtbmm.com
၅၁ မြင်းခြံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉/၁၇)၊ ဘဘလမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းထောင့်၊ မြင်းခြံမြို့။

မြင်းခြံ မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၄ myingyan.br@gtbmm.com
၅၂ ကောလင်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ မြေကွက်အမှတ်နှင့် အမည်(၄/ဈေးရုံရပ်)၊ ရွှေမင်းဝံလမ်းနှင့် (၁၂)လမ်းထောင့်၊ ဈေးရုံဗိုလ်တဲရပ်ကွက်၊ ကောလင်းမြို့။

ကောလင်း စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၀ kawlin.br@gtbmm.com
၅၃ ပိတောက်ချောင်းဘဏ်ခွဲ

သီရိမင်္္ဂလာကုန်စိမ်းဈေးဝင်း၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊လှိုင်မြို့နယ်။

လှိုင် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၂,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၃ padaukchaung@gtbmm.com
၅၄ ခရမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၉၇)၊ မင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့။ ခရမ်း ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၉၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၉၆ khayan.br@gtbmm.com
၅၅ ဖြူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၈၀)၊ ပဲခူးလမ်း၊ မြို့မအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဖြူးမြို့။ ဖြူး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၄,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၅ phyu.br@gtbmm.com
၅၆ သုံးခွဘဏ်ခွဲ

မှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၃၀)၊ အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် ဇောတိကလမ်းထောင့်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့။ သုံးခွ ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၉၇,ဝ၉-၉၄၀၅၀၉၀ဝ၈ thongwa.br@gtbmm.com
၅၇ ကျိုက်ထိုဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၁၇)၊ သဇင်လမ်း၊ တောင်သူစုရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ထိုမြို့။

ကျိုက်ထို မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၅,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၆ kyaikto.br@gtbmm.com
၅၈ မန္တလေး ဒိုင်းမွန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(ဒီ-၂၉-က/ ၂၉-ခ)၊မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်းအနီး၊ ၆၇လမ်း၊ စွယ်တော်ပွဲရုံတန်းနှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံဝင်း၊မန္တလေး။

ချမ်းမြေ့သာဇံ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၂ mdydiamond.br@gtbmm.com
၅၉ မော်လမြိုင် (၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄)၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ ရတနာထွန်းပွဲရုံတန်း၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင် မွန် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၄,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၅ mawlamyine2.br@gmail.com
၆၀ ကြို့ပင်ကောက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

ကြို့ပင်ကောက် ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၆,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၇ gyobingauk.br@gtbmm.com
၆၁ အောင်လံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(တ/၃၆)၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းနှင့်(၁၁)လမ်းထောင့်၊အောင်လံ

အောင်လံ မကွေး ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၁ aunglan.br@gtbmm.com
၆၂ စလင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(I-၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ နရပတိစည်သူလမ်း၊ဈေးမရပ်ကွက်၊ စလင်း

စလင်း မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၁ salin.br@gtbmm.com
၆၃ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၁၂)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၈)၊ မောင်ခင်လမ်းနှင့်(၆)လမ်းထောင့်၊ရွှေချီရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား။

ပျဉ်းမနား မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၃ pyinmana.br@gtbmm.com
၆၄ ကျောက်မဲဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၅၈)၊ပင်လုံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ကျောက်မဲမြို့။

ကျောက်မဲ ရှမ်း ဝ၉-၉၈၅၀၄၉၆၅၄,ဝ၉-၉၈၅၄၂၀၃၇၆ kyaukme.br@gtbmm.com
၆၅ ပင်းတယဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ဈ/၃၁)၊ ရွှေဥမင်ဘုရားလမ်း၊ ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်-၁၁၂/၁၊ဟော်ကုန်းရက်ကွက်၊ပင်းတယမြို့။

ပင်းတယ ရှမ်း ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၃ pindaya.br@gtbmm.com
၆၆ ဝေါဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄)၊ မင်းလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊ဝေါ။

ဝေါ ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၆,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၇ waw.br@gtbmm.com
၆၇ ချောင်းဆုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၇၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ချောင်းဆုံအရှေ့ရပ်ကွက်၊ချောင်းဆုံ။

ချောင်းဆုံ မွန် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၇,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၈ pyay.br@gtbmm.com
၆၈ ပုလောဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃)၊ ခရေပင်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ပုလော။

ပုလော တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၅,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၆ palaw.br@gtbmm.com
၆၉ သရက်ဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၂) ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁ဝ) ၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၈၂) ၊ အမှတ်(၁၂၁) ၊ သံကြိုးလမ်း ၊ ဈေးရပ်ကွက် ၊ သရက်မြို့။

သရက် မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၃ thayet.br@gtbmm.com
၇၀ဘီးလင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၅၈)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ ကန်သာယာ(၈)ရပ်ကွက်၊ဘီးလင်း။

ဘီးလင်း မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၄ bilin.br@gtbmm.com
၇၁ ညောင်လေးပင်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၂)၊မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ညောင်လေးပင်မြို့။

ညောင်လေးပင် ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၀,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၁ nyaunglebin.br@gtbmm.com
၇၂ ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၄)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ဓမ္မနန္ဒာကျောင်းရှေ့၊ကျောင်းကုန်း၊

ကျောင်းကုန်း ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၃ kyaunggone.br@gtbmm.com.br@gtbmm.com
၇၃ ညောင်တုန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၀/၁၄၁)၊အမှတ်(၂)၊ တာသတံိသာရပ်ကွက်၊ (၂၃/၂၄)လမ်းမတော်၊ညောင်တုန်း။

ညောင်တုန်း ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၅ nyaungdone.br@gtbmm.com.br@gtbmm.com
၇၄ မန္တလေး စွယ်တော်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(ဒီ-၂၉-က/ ၂၉-ခ)၊မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်းအနီး၊ ၆၇လမ်း၊ စွယ်တော်ပွဲရုံတန်းနှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံဝင်း၊မန္တလေး။

မန္တလေး မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၄ mdysweltaw.br@gtbmm.com
၇၅ မအူပင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၈) ၊ မင်းလမ်း ၊ရပ်ကွက်(၄) ၊ မအူပင်မြို့။

မအူပင် ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၇ maubin.br@gtbmm.com
၇၆ ဝါးခယ်မဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၀)၊သီတာလမ်းနှင့်မြူရုံးလမ်းထောင့်၊မင်းပိုင်ရပ်ကွက်၊ဝါးခယ်မ။

ဝါးခယ်မ ဧရာဝတီ ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၇၉ wakema.br@gtbmm.com
၇၇ မှော်ဘီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၀)၊ပြည်လမ်း(၄)ရပ်ကွက်၊မှော်ဘီ

မှော်ဘီ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၈,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၉ hmawbi@gtbmm.com
၇၈ တမူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၅)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဈေးတန်း(၂)ရပ်ကွက်၊တမူး

တမူး စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၇၆၉၁၈၁၃၀,ဝ၉-၉၈၇၆၇၅၇၉၄ tamu.br@gtbmm.com
၇၉ ပန်းတနော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃A)၊မြဘုံသာ(၁)လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ပန်းတနော်။

ပန်းတနော် ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၁ pantanaw.br@gtbmm.com
၈၀ ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၅/ခ)(၇)လမ်းနှင့်ဦးပြုံးချိုလမ်းထောင့်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကျိုက်လတ်။

ကျိုက်လတ် ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၃၄ kyaiklat.br@gtbmm.com
၈၁ မကွေးဘဏ်ခွဲ

ရွာသစ်(၁၅)လမ်းနှင့်ပြည်တော်သာလမ်းထောင့်၊မကွေး။

မကွေး မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၃၅ magway.br@gtbmm.com
၈၂ အထက်မင်းလှဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၄/၇)၊၈၄၁/ဈ၊တာဘောင်ကြီးလမ်း၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊အထက်မင်းလှ။

အထက်မင်းလှ မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၇ upperminhla.br@gtbmm.com
၈၃ မင်းပြားဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆)၊ကာတောကန်လမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မင်းပြား

မင်းပြား ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၀ minpya.br@gtbmm.com
၈၄ ရေနံချောင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃)၊လမ်းမတော်တိုက်တန်း၊ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်၊ဈေးနှင့်ရာပြည့်ဗိမာန်အနီး၊ရေနံချောင်း

ရေနံချောင်း မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၉ yenangchaung.br@gtbmm.com
၈၅ ကလေးဘဏ်ခွဲ

နယ်မြေ(၇)၊ အမှတ်(၃၈)၊မော်တော်ယာဉ်ရပ်၊တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ကလေး

ကလေး စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၄ kalay.br@gtbmm.com
၈၆ လက်ပန်တန်းဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၇N)၊ ကုလားကုန်းရပ်၊ဦးပိုင်အမှတ်(၄၉-ခ+ ၅၀-ခ)၊မင်းရပ် ရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်း။

လက်ပန်တန်း ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၂ letpadan.br@gtbmm.com
၈၇ ကလေးဝဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကလေးဝ။

ကလေးဝ စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၅,၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၆ kawling.br@gtbmm.com
၈၈ ကသာဘဏ်ခွဲ

(၆၆/က)၊ (၆၆/ခ)၊အကွက်အမှတ်(၁၃)၊ဘုရား(၃)ဆူလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ကသာ

ကသာ စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၆ katha.br@gtbmm.com
၈၉ ရမည်းသင်းဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၂၉)၊ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း၊ဝါတိုးဈေးကုန်းရပ်ကွက်၊ရမည်းသင်း။

ရမည်းသင်း မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၃ yamethin.br@gtbmm.com
၉၀ တောင်ငူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉)၊ လမ်းမကျယ်လမ်း၊တောင်ငူ။

တောင်ငူ ပဲခူး ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၆,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၇ taunggoo.br@gtbmm.com
၉၁ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၂/၆၃)၊လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

အလုံ ရန်ကုန် ၀၉၉၄၀၄၉၉၀၇၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၂ thingankyun.br@gtbmm.com
၉၂ ရွှေပြည်သာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၄/က)၊(၅/၇ရပ်ကွက်)၊ဘုရင့်နောင့်လမ်း၊ရွှေပြည်သာမြို့။

ရွှေပြည်သာ ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၄,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၅ shwepyithar.br@gtbmm.com
၉၃ ပွင့်ဖြူဘဏ်ခွဲ

ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်ချယ်ရီလမ်းထောင့်၊ အနောက်ပိုင်းရပ်၊ပွင့်ဖြူ

ပွင့်ဖြူ မကွေး ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၅ pwintphyu.br@gtbmm.com
၉၄ သနပ်ပင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇)၊ဇမ္ဗူရာဇ်လမ်း၊ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊သနပ်ပင်

သနပ်ပင် ပဲခူး ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၂,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၃ thanatpin.br@gtbmm.com
၉၅ လှိုင်သာယာ(၁)မီးခွက်ဈေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၀၀/ခ)။စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း(၇)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်ညောင်တုန်းလမ်းမကြီး၊လှိုင်သာယာ။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၆,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၇ htymekwetzay.br@gtbmm.com
၉၆ ကျောက်ပန်းတောင်းဘဏ်ခွဲ

ရန်-ပြည်-မန်းလမ်းနှင့် နွယ်သာဂီလမ်းထောင့်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။

ကျောက်ပန်းတောင်း မကွေး ၀၉-၉၈၂၈၈၆၁၁၁,ဝ၉-၉၆၇၃၄၅၂၂၂ kyaukpadaung.br@gtbmm.com
၉၇ ပေါင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၇၁)၊ မင်းလမ်း၊ ကဒါရပ်ကွက်၊ ပေါင်မြို့။

ပေါင် မွန် ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၀ paung.br@gtbmm.com
၉၈ အောက်မင်းလှဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၃)၊ မင်းတန်းလမ်းနှင့် ရုံးလမ်းထောင့်၊ မင်းလှမြို့မရဲစခန်းအနီး၊ မင်းလှမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

မင်းလှီ ပဲခူး ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၃၄ lowerminhla.br@gtbmm.com
၉၉ ကျွန်းလှဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၂၅-ဂ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ပျဉ်းမမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းလှမြို့။

ကျွန်းလှ စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၇၁၅၇၅၇၃၇,ဝ၉-၉၆၀၇၇၃၃၇၁ kyunhla.br@gtbmm.com
၁၀၀ လှိုင်သာယာ(၂)နဝဒေးဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၁၀)အခန်း(၁)နဝဒေးလမ်း၊နဝဒေးအိမ်ယာ၊၆ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာ ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်အနီးFameဆေးဝါးစက်ရုံမျက်နှာချင်းဆိုင်။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၈,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၂၉ htynawaday.br@gtbmm.com
၁၀၁ မန္တလေး(၆၂)ဘဏ်ခွဲ

(နန-၁၆/၁)၊ (၆၂)လမ်းနှင့် စံပြလမ်းကျယ်ထောင့်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်(၁)ထိပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၈ mandalay62.br@gtbmm.com
၁၀၂ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၇) ၊ ခေတ်သစ်လမ်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလမ်းထောင့် ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၊ ကရင်ပြည်နယ် ။

ကရင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ၀၉-၉၆၀ဝ၁၆၆၀၇,ဝ၉-၉၇၀ဝ၈၀၈၀၅ kyarinnsaikgyi.br@gtbmm.com
၁၀၃ မြိုင်ဘဏ်ခွဲ

အကွက်(၁)၊ ပခုက္ကူလမ်း၊ ဈေးအနောက်ဘက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မြိုင်မြို့။

မြိုင် မကွေး ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၇ myaing.br@gtbmm.com
၁၀၄ အစင်ဘဏ်ခွဲ

အစင်လမ်းမကြီး၊ မြို့ဟောင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အစင်စံပြကျေးရွာ၊ ရေးမြို့။

ရေး မွန် ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၅,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၆ asin.br@gtbmm.com
၁၀၅ လွိုင်ကော်ဘဏ်ခွဲ

အိမ်အမှတ်(မ/၄၄) ၊ မင်းစုရပ်ကွက် ၊ လောပိတလမ်း ၊ လွိုင်ကော်မြို့။

လွိုင်ကော် ကယား ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၅ loikaw.br@gtbmm.com
၁၀၆ အောင်ချမ်းသာဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၂)၊အမှတ်(၀၀၂၊၀၀၃)၊အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊အောင်ချမ်းသာအိမ်ယာ၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၄ aungchanta.br@gtbmm.com
၁၀၇ သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၁)၊အခန်း(၀၀၁),(၂၄)တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊သံသုမာလမ်းကြီး၊သုဝဏ္ဏ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၆ thuwunna.br@gtbmm.com
၁၀၈ ထီးချိုင့်ဘဏ်ခွဲ

မြေကွက်အမှတ်(၃၇၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၈၃၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ထီးချိုင့် စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၄ hteechaint.br@gtbmm.com
၁၀၉ ကြံခင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၉)စီ၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ ကြံခင်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ကြံခင်း ဧရာဝတီ ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၄ kyankin.br@gtbmm.com
၁၁၀ အမ်းဘဏ်ခွဲ

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်းရပ်ကွက်၊ အမ်းမြို့။

အမ်း ရခိုင် ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၄/td> ann.br@gtbmm.com
၁၁၁ ကျောက်တော် ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၂၈)၊ ဦးအောင်ဇံဝေလမ်းနှင့် ဥက္ကာပျံလမ်းထောင့်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တော်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်။

ကျောက်တော် ရခိုင် ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၅,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၆ kyauktaw.br@gtbmm.com
၁၁၂ တောင်စွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်၊ မင်းလမ်း၊ တောင်စွန်းမြို့။

တောင်စွန်း မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၂ taungsoon.br@gmail.com
၁၁၃ ကျိုက္ကမီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၅၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မဈေးရပ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့။

ကျိုက္ခမီ မွန် ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၃,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၄ kyaikkhami.br@gtbmm.com
၁၁၄ စော်ဘွားကြီးကုန်း(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၉)၊အခန်း(၁+၂)၊ရွှေဝါလမ်းနှင့်နီလာလမ်းထောင့်၊စော်ဘွားကြီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်။

အင်းစိန် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၀,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၁ sawbwargyigone2.br@gtbhmm.com
၁၁၅ ဘုရင့်နောင့်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၀၂)၊၉လမ်း၊သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၂,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၃ bayintnaung2.br@gmail.com
၁၁၆ ကျိုက်ဝိုင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၄၃)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး၊ရဲရက့်အောင်မှတ်တိုင်၊(၃)ရပ်ကွက်၊မ၇◌မ်းကုန်းမြို့နယ်။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၄,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၅ kyaikwine.@gtbmm.com
၁၁၇ ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(G-2,G-3)ဘုရင့်နောင်တာဝါ(၂)၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။

ကမာရွတ် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၆,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၇ sinmalite@gtbmm.com
၁၁၈ ရွှေလောင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၃)၊ မေတ္တာလမ်း၊ ချောင်းဝ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရွှေလောင်းတိုက်နယ်။

ရွှေလောင်း ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၄,ဝ၉-၉၄၀ ၅၂၉ ဝ၈၅ shwelaung.br@gtbmm.com
၁၁၉ တပ်တောင်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ ဈေးလမ်းနှင့် သင်္ဘောဆိပ်လမ်းထောင့်၊ ဆိပ်ခံတံတားရပ်ကွက်၊ တပ်တောင်မြို့နယ်။

တပ်တောင် ရခိုင် ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၇,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၈ tattaung.br@gtbmm.com
၁၂၀ ပုဏ္ဍားကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၆)၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ အလယ်စုရပ်ကွက်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့။

ပုဏ္ဍားကျွန်း ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၈၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၀ ponnargyun.br@gtbmm.com
၁၂၁ မောင်းမကန်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၉၆-ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မောင်းမကန်စံပြကျေးရွာ၊ လောင်းလုံမြို့နယ်။

လောင်းလုံ ရခိုင် ဝ၉-၉၆၉၅၉၇၀၈၉,ဝ၉-၉၆၉၈၂၉၁၇၉ maungmagan.br@gtbmm.com
၁၂၂ သာကေတ(ကမာကြည်)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၀၀၁.၀၀၂)၊တိုက်အမှတ်(၃၂)၊မြေညီထပ်၊ကမာကြည်အိမ်ယာ၊၈ရပ်ကွက်၊သာကေတ။

သာကေတ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၈ tharkayta.br@gtbmm.com
၁၂၃ တောင်ဥက္ကလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၃၈)မြေညီထပ်၊ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း(၇)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

တောင်ဥက္ကလာ ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၅၉၀၁၃၄,ဝ၉-၉၄၀၅၉၀၁၃၅ southokkalapa.br@gtbmm.com
၁၂၄ ရွှေမြယာဘဏ်ခွဲ

တိုက်ခန်းအမှတ်(A)၊မြေညီထပ်၊မြန်မာဂုဏ်ရည်လမ်း၊ရွှေမြယာAH SIN့်မြင့်အိမ်ယာ(၂)၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်။

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၇၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၀ shwemyayar.br@gtbmm.com
၁၂၅ ပဲခူး(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃/ခ)၊ သနပ်ပင်လမ်း၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူး။

ပဲခူး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၀,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၁ bago2.br@gtbmm.com
၁၂၆ အမရပူရဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၉၇)/အိုးတော်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၉)၊ အိုးတော်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ အမရပူရ။

အမရပူရ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၀ amarapura.br@gtbmm.com
၁၂၇ ကျောက်တံခါးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ကဈ-၅၃)၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒဂုံးရွှေမန်းလမ်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်။

ကျောက်တံခါး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၂,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၂၃ kyauktagar.br@gtbmm.com
၁၂၈ ထားဝယ်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၂)၊ ညောင်ပင်ကြီးလမ်း၊ ဇရစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။

ထားဝယ် တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၇၄၇၈၁၉၉၆,ဝ၉-၉၆၆၁၉၄၈၅၆ dawei2.br@gtbmm.com
၁၂၉ မြောက်ဦးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁)၊ ကွင်းအမှတ်(၈၈၈-B1)၊ မြောက်ဦးကွင်း၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီးနှင့် ဦးဥတ္တမလမ်းသွယ်ထောင့်-ဘယ်ဘက်ခြမ်း၊ ညောင်ပင်ဈေးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

မြောက်ဦး ရခိုင် ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၂ myauku.br@gtbmm.com
၁၃၀ ဝေသာလီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(A-25/26)၊ ဝေသာလီကွင်း၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ မင်းဂံရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

စစ်တွေ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၄ sittwe.br@gtbmm.com
၁၃၁ မုံရွာ(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅/၄၂)၊ ကျောက္ကာလမ်းနှင့် ပေ(၈၀)လမ်းထောင့်၊ သလ္လာရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၀ monywa2.br@gtbmm.com
၁၃၂ ရေကျော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၃)၊A-1မြေညီထပ်၊ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယိ။

ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၂ yekyaw.br@gtbmm.com
၁၃၃ မြောက်ဥက္ကလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(စ/၃၈၄)၊စလုံးရပ်ကွက်၊သုဓမ္မလမ်း၊သန္တာလမ်းမှတ်တိုင်၊မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။

မြောက်ကက္ကလာ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၈,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၃၉ northokkalapa.br@gtbmm.com
၁၃၄ အသင်းတိုက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၂၃) ၊မောင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်။

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၃,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၄ sdgmaungmakan.br@gtbmm.com
၁၃၅ ၊သင်္္ဃန်းကျွန်း(ရတနာ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၆၈)၊A-1မြေညီထပ်၊ရတနာလမ်း၊၊သင်္္ဃန်းကျွန်း။

သင်္္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၆ tkgnyandanar.br@gtbmm.com
၁၃၆ လှိုင်သာယာ(၄)ထိပ်ဘဏ်ခွဲ

ကွင်းအမှတ်(၁/က)၊မဟာဘောဂလမ်းနှင့်နဝဒေးလမ်းထောင့်(၃)ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာ။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၄၀,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၄၁ htylayahte.br@gtbmm.com
၁၃၇ ဆင်ဖြူကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ပရိက္ခရာရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်းနှင့် မဟာဝိဇယလမ်းထောင့်၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့။

ဆင်ဖြူကျွန်း မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၄၃ sinphyukyun.br@gtbmm.com
၁၃၈ ဒေါ်ငြိမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ရွာမကမ်းနားလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ညိမ်းကျေးရွာ၊ အမာမြို့နယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

အမာ ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၈၇ dawnyein.br@gtbmm.com
၁၃၉ ပလောက်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၆၃)၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလ်လမ်း၊ ပုလောက်မြို့။

ပလောက် တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၇,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၈ palauk.br@gtbmm.com
၁၄၀ ပလဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၁၂၂/၂)၊ မြိတ်-ထားဝယ်ကားလမ်းမကြီး၊ ပလမြို့

ပလ တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၅၂၀၉၅၆၉၆,ဝ၉-၉၆၃၆၈၆၁၁၆ pala.br@gtbmm.com
၁၄၁ ဘုတ်ပြင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့။

ဘုတ်ပြင်း တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၅,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၆ bokpyin.br@gtbmm.com
၁၄၂ ကလိန်အောင်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၃၈)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရေး-ထားဝယ်ကားလမ်းမအနီး၊ ကလိန်အောင်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်း။

ကလိန်အောင် တနင်္သာရီတိုင်း ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၀,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၁ kaleinaung.br@gtbmm.com
၁၄၃ သရက်ချောင်းဘဏ်ခွဲ

မြိတ်-ထားဝယ်ကားလမ်းမပေါ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ သရက်ချောင်း။

သရက်ချောင်း တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၃,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၄ thayetchaung.br@gtbmm.com
၁၄၄ ဂျိတ္တောဘဏ်ခွဲ

ကွင်းအမှတ်(၂၀၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၃၁/က)၊ အမှတ်(၁၃၂၈)၊ သံတွဲ-ဂျိတ္တောလမ်းမကြီး၊ ဂျိတ္တောရပ်ကွက်။

ဂျိတ္တော ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၃,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၉၄ jaiktaw.br@gtbmm.com
၁၄၅ တောင်ဒဂုံဘဏ်ခွဲ

မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့်ကျန်စစ်သားလမ်းထောင့်၊တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

တောင်ဒဂုံ ရန်ကုန် ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၈၈ southdagon@gtbmm.com
၁၄၆ ဘုရားကြီးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်(၇၆)၊ ကွင်းအမှတ်(၅၃၄)၊ ဘုရားကြီးအရှေ့တောင်၊ ဘုရားကြီးဝေါလမ်း၊ ပဲခူး။

ပဲခူး ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၄,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၁၅ hpayargyi.br@gtbmm.com
၁၄၇ တပ်ကုန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၅၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၈/ကျန်စစ်သား)၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်း။

တပ်ကုန်း နေပြည်တော် ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၆,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၇ tatkon.br@gtbmm.com
၁၄၈ တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ခ/၂၇၉)၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်၊ နယ်မြေ(၇)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ တောင်ကြီး။

တောင်ကြီး ရှမ်း ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၅၉ taunggyi.br@gtbmm.com
၁၄၉ ကျိုက္ကော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၁၁)၊ရွှေမြင့်မိုရ်လမ်း၊ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းမကြီး၊ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ကျိုက္ကော်။

နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၅,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၆ natkyichaungsanpya.br@gtbmm.com
၁၅၀ ပင်လယ်ဘူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃/ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ပင်လယ်ဘူး စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၄၂ pinlebu.br@gtbmm.com
၁၅၁ ကျိုက္မရောဘဏ်ခွဲ

ကျိုက္မရော အမှတ်(၁၃၀)၊လမ်းမကြီး၊ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်၊ကျိုက်မရောမြို့၊မွန်ပြည်နယ်။

ကျိုက္မရော မွန္ ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၉,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၁၀ kyaikmayaw.br@gtbmm.com
၁၅၂ နောင်တရားဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈၀)၊ မြေကွက်အမှတ်(၅၉၁/၆၇၇)၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၄)၊ အမည်မီးတောက်ရွာကွင်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ နောင်တရားမြို့၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်။

ပင်လောင်း ရှမ်း ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၁ naungtaryar.br@gtbmm.com
၁၅၃ ချောက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၈၉)၊ (၁၈)တမာချောင်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေသူဌေးရပ်၊ အကြီးတန်းရိပ်သာအတတ်လမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းထောင့်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ချောက် မကွေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၂၉ chauk.br@gtbmm.com
၁၅၄ ဘားအံ(၂)ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊ အကွက်အမှတ်(၄)၊ ဈေးတန်းအကွက်၊သစ္စာလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့၊ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ် ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၂၆,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၂၇ hpaan2.br@gtbmm.com
၁၅၅ လယ်ဝေးဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အင်တိုင်းသာမြောက်၊ လယ်ဝေးမြို့။

လယ်ဝေး နေပြည်တော် ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၄,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၅ laeway.br@gtbmm.com
၁၅၆ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၀)၊ (၆၂×၆၆လမ်းထောင့်)၊အမရပူရမြို့။

အမရပူရ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၂၉,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၀ pyigyimingalar.br@gtbmm.com
၁၅၇ ဟိုင်းကြီးကျွန်းဘဏျခှဲh

ဟိုင်းကြီးကျွန်း အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့၊ရွှေယင်းမာလမ်းနှင့် ခိုင်သဇင်လမ်းထောင့်။

ဟိုင်းကြီးကျွန်း ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၃ higyikyunn.br@gtbmm.com
၁၅၈ ကျီနီဘဏ်ခွဲ

မိတ္ထီလာ-ပျော်ဘွယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်။

ပျော်ဘွယ် မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၈,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၉ kyeene.br@gtbmm.com
၁၅၉ မြိတ်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၆)၊ (C)လမ်း(ဂုဏ်ရုံလမ်း)၊ ထားဝယ်စုရပ်၊ မြိတ်မြို့။

မြိတ် တနင်္သာရီတိုင်း ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၃,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၄ myeik2.br@gtbmm.com
၁၆၀ မန္တလေး(၃၅)ဘဏ်ခွဲ

၃၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းဆုံမီးပွိုင့်အနီး၊အကွက်အမှတ် (၅၄၉)၊တိုက်အမှတ်(၂)၊အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၈ mandalay35.br@gtbmm.com
၁၆၁ မုံရွာ(၃)ဘဏ်ခွဲ

ရုံးကြီးရပ်၊ရုံးကြီးလမ်း၊မြစန္ဒာရုပ်ရှင်ရုံအောက်ထပ်၊မုံရွာမြို့။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၅၂ monywar3.br@gtbmm.com
၁၆၂ ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၇)၊ ဆေးရုံဟောင်းလမ်း၊ ဥယာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်။

ဟင်္သာတ ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၁ hinthada.br@gtbmm.com
၁၆၃ တွံတေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(အ/၃)၊မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့်အလောင်းဘုရားလမ်းထောင့်၊အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို့။

တွံတေး ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၄၆,ဝ၉-၉၄၀၅၃၉၀၄၇ tontay.br@gtbmm.com
၁၆၄ မန္တလေးစေ◌ျးချို ဘဏ်ခွဲ

ဆိုင်းတန်း(၂) "ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆/ခ)၊အကွက်အမှတ်(၂၄၃ ၊၂၆ဘီလမ်း ၊ ၈၆လမ်း-၈၇လမ်းကြောင်း၊သီရိမာလာအရှေ့ရပ်ကွက်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်း"

မန္တလေး မန္တလေး ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၅,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၁၆ mandalayzaycho.br@gtbmm.com
၁၆၅ ရေဦးဘဏ်ခွဲ

အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ တရုတ်တန်းလမ်း၊ မီးပွိုင့်အနီး၊ အမှတ်(32-B)၊ ရေဦးမြို့။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၇,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၃၈ yayoo.br@gtbmm.com
၁၆၆ ပြည်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၁၅၅)၊လမ်းမတော်လမ်း၊ရွှေဂူရပ်၊ပြည်မြို့။ ပြည် ပဲခူး ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၂ pyay2.br@gtbmm.com
၁၆၇ သပြေကုန်း (မီနီ)ဘဏျခှဲ

ကားဂိတ်ခန်းအမှတ်(က-၇၅)၊ ဘောဂသီရိကားဝင်း၊ ဘောဂဝတီရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့။

ပျဉ်းမနားမြို။ နပွေညျတောျ 09-782328034
၁၆၈ ေဘာဂသီရိ (မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

(ပ-၁၇)၊ သေျပကုန္းေစ်းပြဲရံုတိုက္ခန္း၊ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။။

ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕။ နေပြည်တော် 09-751075029
၁၆၉ သက္ကလ(မီနီ)ဘဏျခှဲ

အမှတ်(၁၅/၅၅)၊ ဘူတာလမ်း၊ သက္ကလမြို့၊ ပဲခူတိုင်းဒေသကြီး။။

သက္ကလမြို့။ ပဲခူး ၀၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၂
၁၇၀ ပဲနွယ်ကုန်း(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

သတိပဌာန်ရပ်ကွက်၊ လေးထောင့်လမ်းဆုံ၊ စည်ပင်ရုံးရှေ့၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပဲနွယ်ကုန်း ပဲခူး ၀၉-၉၄၀၉၉၆၄၄၁ bago.br@gtbmm.com
၁၇၁ စစ်တွေ(မီနီ)ဘဏျခှဲ

အိုးတန်းလမ်း၊မြို့မဈေး NO(11) စစ်တွေမြို့။

စစ်တွေ ရခိုငျ ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၅,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၆၆ yanbyae.br@gtbmm.com
၁၇၂ သံတွဲ (မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

C1.NO(28) ဒွါရဝတီမြို့မဈေး ၊ သံတွဲမြို့။

သံတွဲ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၁,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၂
၁၇၃ ရမ်းဗြဲ(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅/၈)၊ ဗိုလ်ချင်းပျံလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရမ်းဗြဲမြို့။

ရမ်းဗြဲ ရခိုင် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၇,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၇၈ yanbyae.br@gtbmm.com
၁၇၄ သရက်တစ်ပင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အခန်းအမှတ်(၁)၊ အစုကြီးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ သရက်တပင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်။

ကျောက်တော် ရခိုင် 09-777045184
၁၇၅ နောက်မီး(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

တာကြီးလမ်း၊ကားကွင်းအနီး။

ဖျာပုံ ဧရာဝတီ ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၇
၁၇၆ ပြင်ခရိုင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အနောက်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ပြင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီး၊ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာ၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

ငပုတော ဧရာဝတီ ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၉၆ pyinkayain.br@gtbmm.com
၁၇၇ သိမ်ဇရပ်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

ဈေးအရှေ့ နဝဒေးလမ်း၊ သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာ၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ကျိုက်ထိုမြို့ မွန် ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၄၉,ဝ၉-၉၄၀၅၁၉၀၅၀
၁၇၈ နတ်ကြီးချောင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၉)၊ စံပြဈေးရှေ့၊ ရွာလယ်ပိုင်း၊ နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ၊ မွန်ပြည်နယ်။

နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ မွန် 09-762398414, 09-456880315 natkyichaungsanpya.br@gtbmm.com
၁၇၉ ရင်ငြိမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၄)၊ မင်းလမ်း၊ ရင်ငြိမ်းကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပေါင် မွန် 09-425310460, 09-781023130, 09-425264963 yeinnyein.br@gtbmm.com
၁၈၀ မော်လမြိုင်(၁)ဈေးမီနီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၀၇/၃၀၈/၃၂၈/၃၂၉)၊ (C)ရုံ၊ အမှတ်(၁)ဈေးကြီး၊ ဖက်တန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင် မွန် ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၀၃ mawlamyine.br@gtbmm.com
၁၈၁ ကံပေါက်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၄) ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ကံပေါက်မြို့၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ကံပေါက် တနင်္သာရီတိုင်း ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၃၂ kanpauk.br@gtbmm.com
၁၈၂ ကျွန်းစု(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကျွန်းစုမြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ကျွန်းစု တနင်္သာရီတိုင်း ၀၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၁,ဝ၉-၉၄၀၈၇၉၈၄၂ kyunsu.br@gtbmm.com
၁၈၃ ဘုရားသုံးဆူ(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၉)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မြို့မဈေးအနီး၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။။

ဘုရားသုံးဆူ ကရင်ပြည်နယ် 09-779279100 phayathonezu.br@gtbmm.com
၁၈၄ ပုဗ္ဗသီရိ(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၇-မ)၊ ဈေးရုံအမှတ်(RC)၊ ပုဗ္ဗသီရိဈေး၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်။။

ပုဗ္ဗသီရိ႕။ နေပြည်တော် ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၀,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၁၁
၁၈၅ ဂွေးပင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

ဂှေးပငျစြေး ပွညျ-မန်တလေးအဝေးပွေးလမျးမကွီးဘေး။

ချောက် မကွေး 09-782328235
၁၈၆ ကျည်တောက်ပေါက်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်းမကြီးဘေး၊ အမှတ်(၂၃)၊ရပ်ကွက်(၂)၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ။

စဉ့်ကူးမြို့နယ် မန္တလေး ၀၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၁,ဝ၉-၉၄၀၄၉၉၀၆၂ kyitaukpauk.br@gtbmm.com
၁၈၇ တီကျစ်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ပပ/၀၉၆)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ တီကျစ်ကျေးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ပင်လောင်းမြို့နယ် ရှမ်း ၀၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၂,ဝ၉-၉၄၀၅၂၉၀၆၃

ဘဏ်ခွဲများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်သည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဘဏ်ခွဲများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ ဘဏ်ခွဲကြီး (၁၆၆)နှင့် ဘဏ်ခွဲငယ် (၉)၊ စုစုပေါင်း (၁၇၅)ဘဏ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တိုးချဲ့၍ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်ထားမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ငယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်ဘဏ်ခွဲကြီးများ
         ၁။ မြဝတီဘဏ်ခွဲ-၂
         ၂။ ပြည်ဘဏ်ခွဲ-၂
         ၃။ တညင်းကုန်းဘဏ်ခွဲ
         ၄။ စမ်းချောင်းဘဏ်ခွဲ
         ၅။ ပဒါန်းဘဏ်ခွဲ

ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်ဆင်ပြီးသည့် ဘဏ်ခွဲကြီးများ
         ၁။ သန်လျင်ဘဏ်ခွဲ
         ၂။ ဒေါပုံဘဏ်ခွဲ
         ၃။ ဖယ်ခုံဘဏ်ခွဲ
         ၄။ အရှေ့ဒဂုံ(ကျန်စစ်သားလမ်း)ဘဏ်ခွဲ
         ၆။ မြောက်ဒဂုံ(၇/၈လမ်းဆုံ)ဘဏ်ခွဲ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရန် တင်ပြထားသည့် ဘဏ်ခွဲကြီးများ
         ၁။ မုပ္ပလင်ဘဏ်ခွဲ
         ၂။ ကျီနီဘဏ်ခွဲ
         ၃။ ကျည်တောက်ပေါက်ဘဏ်ခွဲ
         ၄။ ဘုရားသုံးဆူဘဏ်ခွဲ
         ၅။ ကျုံမငေးဘဏ်ခွဲ
         ၆။ လောင်းလုံးဘဏ်ခွဲ
         ၇။ ဟိုင်းကြီးကျွန်းဘဏ်ခွဲ
         ၈။ တောင်ဒဂုံ (မောင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ