Our GTB's Branches

Wherever you in Myanmar, you’re never far away from a GTB branch.
Simply select your Division below to select box your nearest branches on the map.

ဘဏ်ဖွင့်ချိန် : နံနက် ၉:၃၀ - ညနေ ၃:၃၀ဘဏ်ခွဲစုစုပေါင် : ၁၆၄

နံပါတ် ဘဏ်ခွဲအမည် လိပ်စာ မြို့နယ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဖုန်းနံပါတ် Email
ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ကုန်သည်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၁-၂၄၉၄၆၃၊၂၄၉၆၂၂၊၂၄၉၆၂၅၊၃၇၃၆၈၇၊၃၇၅၃၄၂၊၃၇၉၁၇၀၊၀၉-၄၅၆၈၈၀၂၀၉ yangon.br@gtbhmm.com
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ည/၆၃)၊ယုဇနလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၁-၅၂၈၆၃၁၊ ၅၂၈၆၃၂၊ ၆၈၂၇၆၁၂ bayintnaung.br@gtbhmm.com
ကြည်မြင့်တိုင်ဘဏ်ခွဲ

ကမ်းနားလမ်း၊ကမ်းသာယာပလာဇာ(မြေညီထပ်)၊ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ်။

ကြည်မြင့်တိုင် ရန်ကုန် ၀၁-၅၂၄၅၈၈,၅၀၄၂၁၉,၅၁၇၂၄၁ kyeemyindine.br@gtbmm.com
အောင်မင်္္ဂလာဘဏ်ခွဲ

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဋ/င-၁၊င-၂)၊အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊မင်္္လာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

မင်္္လာဒုံ ရန်ကုန် ၀၁-၆၃၆၇၀၆,၆၃၆၇၀၇,၆၃၆၉၄၀ aungmingalar.br@gtbmm.com
ယုဇနာပလာဇာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(S-၂၈/၂၉)၊ယုဇနပလာဇာ(မြေညီထပ်)၊ဗညားဒလလမ်း။

ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၁-၂၀၀၈၀၃,၂၀၁၇၂၂,၂၀၁၅၅၈ yuzanaplaza.br@gtbmm.com
ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၇၂/၂၈၂)၊(မြေညီထပ်)၊ရွှေဘုံသာလမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်း။

ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၁-၃၇၁၈၄၁,၃၇၃၀၈၅,၃၇၉၀၀၂ shwebonthar.br@gtbhmm.com
ရွှေတောင်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၇၀/၇၇၂)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ရွှေတောင်တန်းလမ်းထောင့်၊(၆)ရပ်ကွက်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။

လမ်းမတော် ရန်ကုန် ၀၁-၂၂၀၉၉၈,၂၁၆၄၇၃,၂၁၆၄၇၄ shwetaungtan.br@gtbmm.com
‌ရွှေဗဟိုပလာဇာဘဏ်ခွဲ

မေတ္တာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

တာမွေ ရန်ကုန် ၀၁- ၅၅၁၅၈၂,၅၅၁၅၈၃,၅၄၉၂၂၃ shwebaho..br@gmail.com
ညောင်ပင်လေးဈေးဘဏ်ခွဲ

S-12၊ညောင်ပင်လေးဈေးပလာဇာ၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

လမ်းမတော် ရန်ကုန် ၀၁- ၂၁၆၆၂၉,၂၁၆၆၃၀,၂၂၀၄၈၄ nyaungpinlay.br@gmail.com
၁၀ အလုံဘဏ်ခွဲ

အခန်း(၄)၊တိုက်(၇)၊သီရိမင်္္လာဥယာဉ်အိမ်ရာ၊ကမ်းနားလမ်း၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

အလုံ ရန်ကုန် ၀၁-၂၁၆၇၁၃,၂၁၆၇၁၄,၀၉-၈၅၉၅၅၅၆ thirimingalar.br@gtbmm.com
၁၁ စော်ဘွားကြီးကုန်း(၁)ဘဏ်ခွဲ

အဆောင်(၁၁၇)၊အခန်း(၃)၊ကျောက်စိမ်း(၆)လမ်း၊ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊စော်ဘွားကြကီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်။

အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၁-၆၄၆၇၂၅,၆၄၆၇၂၆,၉၆၄၀၀၈၇ sawbwargyigone1.br@gtbhmm.com
၁၂ စော်ဘွားကြီးကုန်း(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၉)၊အခန်း(၁+၂)၊ရွှေဝါလမ်းနှင့်နီလာလမ်းထောင့်၊စော်ဘွားကြီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်။

အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၆၆၉၄၇,၉၆၆၉၅၇၅,၆၄၄၇၆၀,၀၉-၇၇၃၇၉၇၆၄၀/၄၂ sawbwargyigone2.br@gtbhmm.com
၁၃ အောင်ချမ်းသာဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၂)၊အမှတ်(၀၀၂၊၀၀၃)၊အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊အောင်ချမ်းသာအိမ်ယာ၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၁-၅၅၇၂၈၄,၅၅၅၈၄၈,၀၉-၂၆၁၅၁၅၃၅၅,၀၉-၂၆၁၅၁၅၃၄၄ aungchanta.br@gtbmm.com
၁၄ သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၁)၊အခန်း(၀၀၁),(၂၄)တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊သံသုမာလမ်းကြီး၊သုဝဏ္ဏ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၁- ၅၇၂၀၅၅,၅၇၇၄၀၀,၀၉-၂၆၁၅၁၅၀၅၅,၀၉-၂၆၁၅၁၅၀၆၆ thuwunna.br@gtbmm.com
၁၅ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၂/၆၃)၊လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

အလုံ ရန်ကုန် ၀၁-၅၇၀၀၃၇ ၊၅၇၁၀၀၆၊၅၇၁၈၂၉ thingankyun.br@gtbmm.com
၁၆ ရွှေမြယာဘဏ်ခွဲ

တိုက်ခန်းအမှတ်(A)၊မြေညီထပ်၊မြန်မာဂုဏ်ရည်လမ်း၊ရွှေမြယာအဆင့်မြင့်အိမ်ယာ(၂)၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်။

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရန်ကုန် ၀၁-၈၆၁၉၆၃၁၊၀၉-၄၂၇၇၆၇၂၂၇၊၀၁-၈၆၁၉၆၃၀၊၈၆၁၉၆၃၂ shwemyayar.br@gtbmm.com
၁၇ ရေကျော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၃)၊A-1မြေညီထပ်၊ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယိ။

ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန် ဝ၁-၈၆၁၀၈၀၇/၈၊၈၆၁၀၈၀၆၊၈၆၁၀၈၀၉၊၀၉-၄၂၄၄၅၃၁၀၀၊ yekyaw.br@gtbmm.com
၁၈ ဘုရင့်နောင့်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၀၂)၊၉လမ်း၊သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၆၉၂၃၄/၃၇၊၀၉-၄၅၃၄၁၅၀၂၂၊၀၁-၉၆၆၉၂၃၅/37 bayintnaung2.br@gmail.com
၁၉ သာကေတ(ကမာကြည်)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၀၀၁.၀၀၂)၊တိုက်အမှတ်(၃၂)၊မြေညီထပ်၊ကမာကြည်အိမ်ယာ၊၈ရပ်ကွက်၊သာကေတ။

သာကေတ ရန်ကုန် ၀၁-၄၅၀၈၄၀၊၀၉-၄၄၄၇၆၈၀၀၆၊၀၁-၅၅၃၃၈၉၊၅၅၃၂၆၂။ tharkayta.br@gtbmm.com
၂၀ တောင်ဥက္ကလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၃၈)မြေညီထပ်၊ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း(၇)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

တောင်ဥက္ကလာ ရန်ကုန် ၀၁-၈၅၀၀၂၈၃၊၈၅၀၀၃၉၂၊၈၅၀၀၄၂၈။၀၉-၄၂၁၃၇၉၄၂၀။ southokkalapa.br@gtbmm.com
၂၁ အသင်းတိုက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂/၀၀၃)မင်းရဲကျော်စွာအိမ်ယာ၊လေးထောင့်ကန်လမ်း၊သင်္္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

၊သင်္္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၁-၅၇၃၇၃၂၊၅၇၃၇၅၈၊၅၇၃၈၈၅။၀၉-၇၆၄၇၀၆၆၄၊၇၆၄၇၀၆၆၈၄။ tkgnhthintike.br@gtbmm.com
၂၂ ၊သင်္္ဃန်းကျွန်း(ရတနာ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၆၈)၊A-1မြေညီထပ်၊ရတနာလမ်း၊၊သင်္္ဃန်းကျွန်း။

သင်္္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၁-၈၅၆၆၈၉၉၊၈၅၆၆၀၇၅၊၈၅၆၆၁၇၆၊၈၅၆၆၈၃၂ tkgnyandanar.br@gtbmm.com
၂၃ မြောက်ဥက္ကလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(စ/၃၈၄)၊စလုံးရပ်ကွက်၊သုဓမ္မလမ်း၊သန္တာလမ်းမှတ်တိုင်၊မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။

မြောက်ကက္ကလာ ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၉၀၂၇၈၊၉၆၉၀၁၀၉၊၀၉-၄၂၉၉၉၀၂၂၇ northokkalapa.br@gtbmm.com
၂၄ လှိုင်သာယာ(၁)မီးခွက်ဈေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၀၀/ခ)။စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း(၇)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်ညောင်တုန်းလမ်းမကြီး၊လှိုင်သာယာ။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၄၈၁၂၅၊၉၆၄၈၁၂၆၊၉၆၄၈၁၂၇ htymekwetzay.br@gtbmm.com
၂၅ လှိုင်သာယာ(၂)နဝဒေးဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၁၀)အခန်း(၁)နဝဒေးလမ်း၊နဝဒေးအိမ်ယာ၊၆ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာ ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်အနီးFameဆေးဝါးစက်ရုံမျက်နှာချင်းဆိုင်။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၄၈၁၃၈၊၉၆၄၈၁၃၉၊၉၆၄၈၁၄၀ htynawaday.br@gtbmm.com
၂၆ လှိုင်သာယာ(၄)ထိပ်ဘဏ်ခွဲ

ကွင်းအမှတ်(၁/က)၊မဟာဘောဂလမ်းနှင့်နဝဒေးလမ်းထောင့်(၃)ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာ။

လှိုင်သာယာ ရန်ကုန် ၀၁-420027251၊၀၉-၉၅၀၄၄၆၆၀၈၊၀၉-၉၆၆၈၇၆၀၂၄ htylayahte.br@gtbmm.com
၂၇ မှော်ဘီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၀)၊ပြည်လမ်း(၄)ရပ်ကွက်၊မှော်ဘီ

မှော်ဘီ ရန်ကုန် ၀၁-၆၂၁၂၀၁၊၆၂၁၂၀၂၊၆၂၁၂၉၇ hmawbi@gtbmm.com
၂၈ ပိတောက်ချောင်းဘဏ်ခွဲ

သီရိမင်္္ဂလာကုန်စိမ်းဈေးဝင်း၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊လှိုင်မြို့နယ်။

လှိုင် ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၈၈၅၈၀၊ ၉၆၈၈၅၈၁၊၉၆၈၈၅၈၂။ padaukchaung@gtbmm.com
၂၉ ရွှေပြည်သာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၄/က)၊(၅/၇ရပ်ကွက်)၊ဘုရင့်နောင့်လမ်း၊ရွှေပြည်သာမြို့။

ရွှေပြည်သာ ရန်ကုန် ၉၆၁၅၀၇၅၊ ၉၆၁၅၀၇၆၊ ၉၆၁၅၀၇၇ shwepyithar.br@gtbmm.com
၃၀ ကျိုက်ဝိုင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၄၃)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး၊ရဲရက့်အောင်မှတ်တိုင်၊(၃)ရပ်ကွက်၊မ၇◌မ်းကုန်းမြို့နယ်။

မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၁-၉၆၆၉၀၇၀၊၉၆၆၉၀၈၀၊၉၆၆၉၂၅၀/၅၁၊၀၉-၄၅၃၄၁၆၀၂၃၊ kyaikwine.@gtbmm.com
၃၁ ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(G-2,G-3)ဘုရင့်နောင်တာဝါ(၂)၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။

ကမာရွတ် ရန်ကုန် ၀၁-၅၃၉၁၈၆၊ ၀၉-၂၆၁၅၁၅၁၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၀၇၁၂၂~၂၃၊ ၀၉-၄၅၃၄၁၅၀၂၄၊ sinmalite@gtbmm.com
၃၂ အောင်ချမ်းသာဘဏ်ခွဲ

တိုက်(၂)အမှတ်(၀၀၂/၀၀၃)၊အ‌ေ၇ှ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊အောင်ချမ်းသာအိမ်ယာ၊ဗဟန်းမြို့နယ်။

ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၁-၅၅၇၂၈၄၊၅၅၅၈၄၈၊၀၉-၂၆၁၅၁၅၃၅၅၊၀၉-၂၆၁၅၁၅၃၄၄ aungchantha.@gtbmm.com
၃၃ ရွှေတောင်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၇၀/၇၇၂)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ရွှေတောင်တန်းလမ်းထောင့်၊(၆)ရပ်ကွက်၊လမ်းမတော်ြမို့နယ်။

ကမာရွတ် ရန်ကုန် ၀၁-၂၂၀၉၉၈၊၂၁၆၄၇၃၊၂၁၆၄၇၄ shwetaungtan.@gtbmm.com
၃၄ တောင်ဒဂုံဘဏ်ခွဲ

မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့်ကျန်စစ်သားလမ်းထောင့်၊တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

တောင်ဒဂုံ ရန်ကုန် - southdagon@gtbmm.com
၃၅ မန္တလေး ကျွဲဆည်ကန် ဘဏ်ခွဲ

တိုင်းမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနဝင်း၊ ကျွဲဆည်ကန်မီးပွိုင့်(တောင်ဘက်)၊ ရန်ကုန်-မန်းလမ်းဘေး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။

ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး 02-59936, 02-59937, 02-59935 mdy-kyaweseikan.br@gtbmm.com
၃၆ မန္တလေး (၂၆)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၀၁)၊ ၂၆ဘီလမ်းနှင့် (၈၀x၈၁) လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

မန္တလေး မန္တလေး 02-24391, 02-24392, 02-39217 mandalay26.br@gtbmm.com
၃၇ မန္တလေး ဆိုင်းတန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၃၅က-၃၅ခ)၊ အကွက်အမှတ်(၁၈၀)၊ (၈၆လမ်း၊ ၂၅×၂၆လမ်းကြား)၊ သီရိမင်္ဂလာအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-60192, 60193, 60194 mdysaitan.br@gtbmm.com
၃၈ မန္တလေး ဒိုင်းမွန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(ဒီ-၂၉-က/ ၂၉-ခ)၊မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်းအနီး၊ ၆၇လမ်း၊ စွယ်တော်ပွဲရုံတန်းနှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံဝင်း၊မန္တလေး။

ချမ်းမြေ့သာဇံ မန္တလေး 02-67057, 67058, 69304 mdydiamond.br@gtbmm.com
၃၉ မန္တလေး စွယ်တော်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(ဒီ-၂၉-က/ ၂၉-ခ)၊မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်းအနီး၊ ၆၇လမ်း၊ စွယ်တော်ပွဲရုံတန်းနှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံဝင်း၊မန္တလေး။

မန္တလေး မန္တလေး 02-5155096, 5155097, 09-250291631 mdysweltaw.br@gtbmm.com
၄၀ မန္တလေး(၆၂)ဘဏ်ခွဲ

(နန-၁၆/၁)၊ (၆၂)လမ်းနှင့် စံပြလမ်းကျယ်ထောင့်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်(၁)ထိပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး 02-5152300, 5152303, 5152508, 5153022 mandalay62.br@gtbmm.com
၄၁ အမရပူရဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၉၇)/အိုးတော်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၉)၊ အိုးတော်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ အမရပူရ။

အမရပူရ မန္တလေး 02-4056069~70, 4056074, 09-960040700, 09-420939977 amarapura.br@gtbmm.com
၄၂ မြင်းခြံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉/၁၇)၊ ဘဘလမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းထောင့်၊ မြင်းခြံမြို့။

မြင်းခြံ မန္တလေး 066-22872, 22873, 09-49302401 myingyan.br@gtbmm.com
၄၃ ရမည်းသင်းဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၂၉)၊ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း၊ဝါတိုးဈေးကုန်းရပ်ကွက်၊ရမည်းသင်း။

ရမည်းသင်း မန္တလေး 064-40791, 40792, 40793 yamethin.br@gtbmm.com
၄၄ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၁၂)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၈)၊ မောင်ခင်လမ်းနှင့်(၆)လမ်းထောင့်၊ရွှေချီရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား။

ပျဉ်းမနား မန္တလေး 067-24802, 24803, 24804 pyinmana.br@gtbmm.com
၄၅ မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၁၃၇/၁၇၂)၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးအနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မိတ္တီလာမြို့။

မိတ္တီလာ မန္တလေး 064-26341, 26342, 092202065 meikhtila.br@gtbmm.com
၄၆ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၀)၊ (၆၂×၆၆လမ်းထောင့်)၊အမရပူရမြို့။

အမရပူရ မန္တလေး 09-777045159 pyigyimingalar.br@gtbmm.com
၄၇ ကျီနီဘဏ်ခွဲ

မိတ္ထီလာ-ပျော်ဘွယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်။

ပျော်ဘွယ် မန္တလေး 09-777045161 kyeene.br@gtbmm.com
၄၈ မန္တလေး ဆိုင်းတန်းဘဏ်ခွဲ(၂)

အမှတ်(၂၄၃),(၂၆-ဘီ)လမ်း၊(၈၆*၈၇)လမ်းကြား၊သီရိဟေမာအရှေ့ရပ်ကွက်၊ချမ်းမြေ့သာဇံမြို့နယ်။

ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-4030281,02-4030282 mandalaysaitan2.br@gtbmm.com
၄၉ မန္တလေး(၃၅)ဘဏ်ခွဲ

၃၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းဆုံမီးပွိုင့်အနီး၊အကွက်အမှတ် (၅၄၉)၊တိုက်အမှတ်(၂)၊အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-4030285~88(Fax) mandalay35.br@gtbmm.com
၅၀ မန္တလေး(၁၉)ဘဏ်ခွဲ

နံပါတ်(၁၂၆) ၁၉ လမ်း၊ ၈၆ လမ်းဒေါင့်၊အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်

အောင်မြေသာဇံ မန္တလေး 09973515616 mandalay19.br@gtbmm.com
၅၁ နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲ

A-04၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေးဝင်း၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဇဗ္ဗူသီရိ နေပြည်တော် 067-421743, 421744, 421947 naypyitaw.br@gtbmm.com
၅၂ လယ်ဝေးဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အင်တိုင်းသာမြောက်၊ လယ်ဝေးမြို့။

လယ်ဝေး နေပြည်တော် 09-255797633, 067-30450/52 laeway.br@gtbmm.com
၅၃ တပ်ကုန်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၅၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၈/ကျန်စစ်သား)၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်း။

တပ်ကုန်း နေပြည်တော် 067-8070158, 8071160/63 tatkon.br@gtbmm.com
၅၄ တောင်စွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်၊ မင်းလမ်း၊ တောင်စွန်းမြို့။

တောင်စွန်း မွန် 057-66366, 66115, 66288, 66226, 09-454510911 taungsoon.br@gmail.com
၅၅ ကျိုက္ကမီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၅၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မဈေးရပ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့။

ကျိုက္ခမီ မွန် 057-75085, 09-254022634, 09-456586634 kyaikkhami.br@gtbmm.com
၅၆ အစင်ဘဏ်ခွဲ

အစင်လမ်းမကြီး၊ မြို့ဟောင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အစင်စံပြကျေးရွာ၊ ရေးမြို့။

ရေး မွန် 09-252659993~95, 09-73109421, 09-793341071 asin.br@gtbmm.com
၅၇ သံဖြူဇရပ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈)၊ အောင်ဆန်းလမ်း(ဈေးအနီး)၊ စက်သစ်ရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့။

သံဖြူဇရပ် မွန် 057-79840, 79841, 79961 thanbyuzayat.br@gtbmm.com
၅၈ သထုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ဈေးအနောက်လမ်းနှင့်ဘူတာလမ်းထောင့်၊ အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့။

သထုံ မွန် 057-41049, 41050, 41051 thaton.br@gtbmm.com
၅၉ မုဒုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ မုဒုံမြို့။

မုဒုံ မွန် 057-70176, 71026, 71027 mudon.br@gtbmm.com
၆၀ ရေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ရေးမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ရေး မွန် 057-50465, 50459, 50393 yay.br@gtbmm.com
၆၁ မော်လမြိုင်(၁)ဖက်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၅)၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ ဈေးကြီးရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင်မြို့ မွန် 057-21940, 057-21947, 057-24884 mawlamyine1.br@gtbmm.com
၆၂ ဘီးလင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၅၈)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ ကန်သာယာ(၈)ရပ်ကွက်၊ဘီးလင်း။

ဘီးလင်း မွန် 057-64476, 64477, 64478 bilin.br@gtbmm.com
၆၃ မော်လမြိုင် (၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄)၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ ရတနာထွန်းပွဲရုံတန်း၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင် မွန် 057-25937, 25938, 25939 mawlamyine2.br@gmail.com
၆၄ ချောင်းဆုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၇၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ချောင်းဆုံအရှေ့ရပ်ကွက်၊ချောင်းဆုံ။

ချောင်းဆုံ မွန် 057-80191, 80402, 80403 pyay.br@gtbmm.com
၆၅ ကျိုက်ထိုဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၁၇)၊ သဇင်လမ်း၊ တောင်သူစုရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ထိုမြို့။

ကျိုက်ထို မွန် 057-60535, 40831, 40832 kyaikto.br@gtbmm.com
၆၆ ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၅/ခ)(၇)လမ်းနှင့်ဦးပြုံးချိုလမ်းထောင့်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကျိုက်လတ်။

ကျိုက်လတ် မွန် 045-48012, 48013, 48014 kyaiklat.br@gtbmm.com
၆၇ မော်လမြိုင်(၁)ဈေးမီနီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၀၇/၃၀၈/၃၂၈/၃၂၉)၊ (C)ရုံ၊ အမှတ်(၁)ဈေးကြီး၊ ဖက်တန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

မော်လမြိုင် မွန် 09-403992273, 09-259288442 mawlamyine.br@gtbmm.com
ပေါင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၇၁)၊ မင်းလမ်း၊ ကဒါရပ်ကွက်၊ ပေါင်မြို့။

ပေါင် မွန် 057-47467, 47468, 47469 paung.br@gtbmm.com
၆၉ မုပ္ပလင်ဘဏ်ခွဲ

သိမ်ဇရပ်လမ်းခွဲအနီး၊မော်လမြိုင်-ရန်ကုန်လမ်းမကြီး၊မုပ္ပလင်ကျေးရွာ

မုပ္ပလင် မွန် 09-421165546,09-790279206,09-979555117,09-899563583,09-777045157 mokepalin.br@gtbmm.com
၇၀ ရင်ငြိမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၄)၊ မင်းလမ်း၊ ရင်ငြိမ်းကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပေါင် မွန် 09-425310460, 09-781023130, 09-425264963 yeinnyein.br@gtbmm.com
၇၁ နတ်ကြီးချောင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၉)၊ စံပြဈေးရှေ့၊ ရွာလယ်ပိုင်း၊ နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ၊ မွန်ပြည်နယ်။

နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ မွန် 09-762398414, 09-456880315 natkyichaungsanpya.br@gtbmm.com
၇၂ ကျိုက္ကော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၁၁)၊ရွှေမြင့်မိုရ်လမ်း၊ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းမကြီး၊ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ကျိုက္ကော်။

နတ်ကြီးချောင်စံပြကျေးရွာ မွန် 057-69223~4, 69226, 09-250685390, 09-250685391 natkyichaungsanpya.br@gtbmm.com
၇၃ အမ်းဘဏ်ခွဲ

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်းရပ်ကွက်၊ အမ်းမြို့။

အမ်း ရခိုင် 043-80076~77, 09-36698769, 09-265547055 ann.br@gtbmm.com
၇၄ ကျောက်တော် ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၂၈)၊ ဦးအောင်ဇံဝေလမ်းနှင့် ဥက္ကာပျံလမ်းထောင့်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တော်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်။

ကျောက်တော် ရခိုင် 043-70187~88, 09-263722880~81, 09-456880331 kyauktaw.br@gtbmm.com
၇၅ တပ်တောင်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ ဈေးလမ်းနှင့် သင်္ဘောဆိပ်လမ်းထောင့်၊ ဆိပ်ခံတံတားရပ်ကွက်၊ တပ်တောင်မြို့နယ်။

တပ်တောင် ရခိုင် ၀၄၃-၇၅၂၅၅၊ ၇၅၂၅၈၊ ၇၅၂၅၄၊၀၉-၉၆၃၇ ၁၁၇၂၅။ tattaung.br@gtbmm.com
၇၆ ပုဏ္ဍားကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၆)၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ အလယ်စုရပ်ကွက်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့။

ပုဏ္ဍားကျွန်း ရခိုင် 043-2027020~21, 09-264613566~88, 09-453415025 ponnargyun.br@gtbmm.com
၇၇ ကမ်းတောင်းကြီးဘဏ်ခွဲ

ရုံးတတ်လမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့၊ ရခိုင်။

ကမ်းထောင်းကြီး ရခိုင် 09-49641662, 09-458371880~82 kanhtaunggyi.br@gtbmm.com
၇၈ မြောက်ဦးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁)၊ ကွင်းအမှတ်(၈၈၈-B1)၊ မြောက်ဦးကွင်း၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီးနှင့် ဦးဥတ္တမလမ်းသွယ်ထောင့်-ဘယ်ဘက်ခြမ်း၊ ညောင်ပင်ဈေးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

မြောက်ဦး ရခိုင် 043-50338~40, 09-799510090, 09-424582900 myauku.br@gtbmm.com
၇၉ ဝေသာလီဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(A-25/26)၊ ဝေသာလီကွင်း၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ မင်းဂံရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

စစ်တွေ ရခိုင် 09-428408200, 09-9779088566, 043-2024217~19 sittwe.br@gtbmm.com
၈၀ ဂျိတ္တောဘဏ်ခွဲ

ကွင်းအမှတ်(၂၀၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၃၁/က)၊ အမှတ်(၁၃၂၈)၊ သံတွဲ-ဂျိတ္တောလမ်းမကြီး၊ ဂျိတ္တောရပ်ကွက်။

ဂျိတ္တော ရခိုင် ၀၄၃၄၆၅၆၇၊ ၄၆၅၆၈၊ ၄၆၅၆၉။ jaiktaw.br@gtbmm.com
၈၁ မင်းပြားဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆)၊ကာတောကန်လမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မင်းပြား

မင်းပြား ရခိုင် 043-75254, 75255, 75257 minpya.br@gtbmm.com
၈၂ ကျောက်ဖြူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၅)၊ ရုံးတတ်လမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြိုု့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ကျောက်ဖြူ ရခိုင် 043-46567, 46568, 46569 kyaukphyu.br@gtbmm.com
၈၃ သံတွဲဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့။

သံတွဲ ရခိုင် 043-65329, 043-65265, 043-65492 thandwe.br@gtbmm.com
၈၄ စစ်တွေဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၈၅)၊ လမ်းမကြီးလမ်း၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

စစ်တွေ ရခိုင် 043-23783, 22335, 22838 sittwe.br@gtbmm.com
၈၅ မောင်တောဘဏ်ခွဲ

လမ်းမကြီးထောင့်နှင့် ဈေးကြီးလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မောင်တော။

မောင်တော ရခိုင် 043-55032, 043-551144, 043-55127 maungdaw.br@gtbmm.com
၈၆ တောင်ကုတ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄၂)၊ နိုးကြားရေးလမ်း၊ တောင်ကုတ်မြို့။

တောင်ကုတ် ရခိုင် 043-60290, 043-60291, 043-60718 taunggoke.br@gtbmm.com
၈၇ မောင်းမကန်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄၉၆-ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မောင်းမကန်စံပြကျေးရွာ၊ လောင်းလုံမြို့နယ်။

လောင်းလုံ ရခိုင် 09-783078891~92, 09-453415028 maungmagan.br@gtbmm.com
၈၈ သရက်တပင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အခန်းအမှတ်(၁)၊ အစုကြီးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမကြီး၊ သရက်တပင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်။

ကျောက်တော် ရခိုင် 09-428503688, 09-254805753 thatyetpin.br@gtbmm.com
၈၉ ရမ်းဗြဲ(စမ်းသပ်)

အမှတ်(၅/၈)၊ ဗိုလ်ချင်းပျံလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရမ်းဗြဲမြို့။

ရမ်းဗြဲ ရခိုင် 043-649038~39, 09-764290946, 09-427710699 yanbyae.br@gtbmm.com
၉၀ မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ဟ-၁၀၂)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ဟိုမွန်ဈေးပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။

မူဆယ် ရှမ်း 082-50497, 082-51595,082- 51592 muse.br@gtbmm.com
၉၁ လားရှိုး ဘဏ်ခွဲ

အမှတ် ၃ က(၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့။

လားရှိုး ရှမ်း 082-26189, 26190, 09-5263561 lashio.br@gtbmm.com
၉၂ အောင်ပန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈)၊ ဗထူလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့။

အောင်ပန်း ရှမ်း 081-61058, 081-61059, 081-61281 aungban.br@gtbmm.com
၉၃ ကျောက်မဲဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၅၈)၊ပင်လုံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ကျောက်မဲမြို့။

ကျောက်မဲ ရှမ်း 082-40925, 40926, 40927 kyaukme.br@gtbmm.com
၉၄ ပင်းတယဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ဈ/၃၁)၊ ရွှေဥမင်ဘုရားလမ်း၊ ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်-၁၁၂/၁၊ဟော်ကုန်းရက်ကွက်၊ပင်းတယမြို့။

ပင်းတယ ရှမ်း 081-66005, 66055, 66059 pindaya.br@gtbmm.com
၉၅ တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ခ/၂၇၉)၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်၊ နယ်မြေ(၇)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ တောင်ကြီး။

တောင်ကြီး ရှမ်း 081-2125738~42 taunggyi.br@gtbmm.com
၉၆ နောင်တရားဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈၀)၊ မြေကွက်အမှတ်(၅၉၁/၆၇၇)၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၄)၊ အမည်မီးတောက်ရွာကွင်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ နောင်တရားမြို့၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်။

ပင်လောင်း ရှမ်း 09-788730757, 081-410018, 410019, 410020, 410021 naungtaryar.br@gtbmm.com
၉၇ တီကျစ်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ပပ/၀၉၆)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ တီကျစ်ကျေးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ပင်လောင်း ရှမ်း 09-428169879, 09-796709680 pinlaung.br@gtbmm.com
၉၈ ဖျာပုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့။

ကျိုက်လတ် ဧရာဝတီ 045-40012, 045-40015, 09-8591714 pyapon.br@gtbmm.com
၉၉ ဘိုကလေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃၉)၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့။

ဘိုကလေး ဧရာဝတီ 045-45650, 045- 45416, 09-8601283 bogalay.br@gtbmm.com
၁၀၀ လပွတ္တာဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လပွတ္တာမြို့။

လပွတ္တာ ဧရာဝတီ 042-80054, 042-80124, 042-80125 laputta.br@gtbmm.com
၁၀၁ ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၆၄)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ဓမ္မနန္ဒာကျောင်းရှေ့၊ကျောင်းကုန်း၊

ကျောင်းကုန်း ဧရာဝတီ 046-40326, 40301, 40124 kyaunggone.br@gtbmm.com.br@gtbmm.com
၁၀၂ ညောင်တုန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၀/၁၄၁)၊အမှတ်(၂)၊ တာသတံိသာရပ်ကွက်၊ (၂၃/၂၄)လမ်းမတော်၊ညောင်တုန်း။

ညောင်တုန်း ဧရာဝတီ 046-20663, 20591, 20467 nyaungdone.br@gtbmm.com.br@gtbmm.com
၁၀၃ မအူပင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၈) ၊ မင်းလမ်း ၊ရပ်ကွက်(၄) ၊ မအူပင်မြို့။

မအူပင် ဧရာဝတီ ဝ၄၅-၃ဝဝ၆၃၊ ၃ဝဝ၇၁၊ ၃ဝ၉၁ဝ maubin.br@gtbmm.com
၁၀၄ ဝါးခယ်မဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၀)၊သီတာလမ်းနှင့်မြူရုံးလမ်းထောင့်၊မင်းပိုင်ရပ်ကွက်၊ဝါးခယ်မ။

ဝါးခယ်မ ဧရာဝတီ 042-60115, 60126, 60199 wakema.br@gtbmm.com
၁၀၅ ပန်းတနော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၃A)၊မြဘုံသာ(၁)လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ပန်းတနော်။

ပန်းတနော် ဧရာဝတီ 046-30528, 30529, 30530 pantanaw.br@gtbmm.com
၁၀၆ ရွှေလောင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၃)၊ မေတ္တာလမ်း၊ ချောင်းဝ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရွှေလောင်းတိုက်နယ်။

ရွှေလောင်း ဧရာဝတီ 09-976676002, 09-457796353, 09-767106440 shwelaung.br@gtbmm.com
၁၀၇ ဒေါ်ငြိမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၄)၊ ရွာမကမ်းနားလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ညိမ်းကျေးရွာ၊ အမာမြို့နယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

အမာ ဧရာဝတီ 09-775353257~58, 426526543, 424634017, 979977918 dawnyein.br@gtbmm.com
၁၀၈ ကဒုံကနိဘဏ်ခွဲ

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကဒုံကနိကျေးရွာ၊ ဘိုကလေးမြို့။

ဘိုကလေး ဧရာဝတီ - kadonekani.br@gtbmm.com
၁၀၉ ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၅/ခ)(၇)လမ်းနှင့်ဦးပြုံးချိုလမ်းထောင့်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကျိုက်လတ်။

ကျိုက်လတ် ဧရာဝတီ 45-48012, 48013, 48014 kyaiklat.br@gtbmm.com
၁၁၀ ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅၇)၊ ကုန်သည်လမ်း နှင့် မြေနုလမ်းထောင့်၊ ပုသိမ်မြို့။

ပုသိမ် ဧရာဝတီ 042-23580, 23581, 23582 pathein.br@gtbmm.com
၁၁၁ မော်လမြိုင်ကျွန်းဘဏ်ခွဲ

(၁၁)လမ်းနှင့်စွယ်တော်လမ်းထောင့်၊ သောင်တိုးမြေတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့။

မော်လမြိုင်ကျွန်း ဧရာဝတီ 042-50630, 50631, 50632 mawgyun.br@gtbmm.com
၁၁၂ ပြင်ခရိုင်(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အနောက်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ပြင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီး၊ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာ၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

ငပုတော ဧရာဝတီ 09-789927087, 09-403981864 pyinkayain.br@gtbmm.com
၁၁၃ မြောင်းမြဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂)၊ ဦးဘချိုလမ်းနှင့်စကားဝါလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့။

မြောင်းမြ ဧရာဝတီ 042-70513, 042-70514, 09-8576827 Myaungmyabr@gtbmm.com
၁၁၄ ကြံခင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၉)စီ၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ ကြံခင်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ကြံခင်း ဧရာဝတီ 044-40626~28, 09-261515311, 09-456880328 kyankin.br@gtbmm.com
၁၁၅ ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၇)၊ ဆေးရုံဟောင်းလမ်း၊ ဥယာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်။

ဟင်္သာတ ဧရာဝတီ 09-250446597, 09-758199225 hinthada.br@gtbmm.com
၁၁၆ ဘက်ရဲ(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ တာကြီးတန်းလမ်း၊ ဘက်ရဲမြိုု့။

ဘက်ရဲ ဧရာဝတီ 09-787107128, 09-404457482 .br@gtbmm.com
၁၁၇ တွံတေးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(အ/၃)၊မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့်အလောင်းဘုရားလမ်းထောင့်၊အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို့။

တွံတေး ဧရာဝတီ 045-50977~80,09-454835426,09-777045169 tontay.br@gtbmm.com
၁၁၈ ပုေလာဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၃)၊ ခေရပင္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ပုေလာ။

ပုေလာ တနသၤာရီတိုင္း 059-30050, 30340, 30464 palaw.br@gtbmm.com
၁၁၉ ၿမိတ္ဘဏ္ခြဲ

နာရီစင္အနီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။

ၿမိတ္ တနသၤာရီတိုင္း 059-41793, 059-41820, 09-8761392 myeik.br@gtbmm.com
၁၂၀ ေကာ့ေသာင္း ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၄၃၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။

ေကာ့ေသာင္း တနသၤာရီတိုင္း 059-51044, 059-51181, 059- 51703 kawthaung.br@gtbmm.com
၁၂၁ ထားဝယ္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၀၇)၊ ေဈးေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခုံဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

ထားဝယ္ တနသၤာရီတိုင္း 059-22179, 059-22180, 059-22006 dawei.br@gtbmm.com
၁၂၂ ထားဝယ္(၂)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၅၂)၊ ေညာင္ပင္ၾကီးလမ္း၊ ဇရစ္ရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ျမိဳ႕။

ထားဝယ္ တနသၤာရီတိုင္း 059-2021744~46, 2021748, 09-426003637, 09-426003636 dawei2.br@gtbmm.com
၁၂၃ သရက္ေခ်ာင္းဘဏ္ခြဲ

ျမိတ္-ထားဝယ္ကားလမ္းမေပၚ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ သရက္ေခ်ာင္း။

သရက္ေခ်ာင္း တနသၤာရီတိုင္း 059-35252~4, 09-421875357, 09-793378811, 09-401475944 thayetchaung.br@gtbmm.com
၁၂၄ ပေလာက္ဘဏ္ခြဲ

ဦးပိုင္အမွတ္(၆၃)၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗဟိုလ္လမ္း၊ ပုေလာက္ျမိဳ႕။

ပေလာက္ တနသၤာရီတိုင္း 09-401103601, 09-760935001 palauk.br@gtbmm.com
၁၂၅ ပလဘဏ္ခဲြ

အကြက္အမွတ္(၁၂၂/၂)၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ကားလမ္းမၾကီး၊ ပလျမိဳ႕

ပလ တနသၤာရီတိုင္း - pala.br@gtbmm.com
၁၂၆ ေလာင္းလံုဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၈/ခ)၊ ရတနာပံုလမ္း ၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊ ေလာင္းလံုျမိဳ႕။

ေလာင္းလံု တနသၤာရီတိုင္း 059-33145~7, 09-401475922, 09-401475933 launglon.br@gtbmm.com
၁၂၇ ဘုတ္ျပင္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕။

ဘုတ္ျပင္း တနသၤာရီတိုင္း 059-50058~63,09-426018540,09-777045141 bokpyin.br@gtbmm.com
၁၂၈ ကလိန္ေအာင္ဘဏ္ခြဲ

ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေရး-ထားဝယ္ကားလမ္းမအနီး၊ ကလိန္ေအာင္ျမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္း။

ကလိန္ေအာင္ တနသၤာရီတိုင္း 09-421875358,09-421875368,09-793378833,09-426597144,09-777045142 kaleinaung.br@gtbmm.com
၁၂၉ ၿမိတ္(၂)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၂၆)၊ (C)လမ္း(ဂုဏ္ရံုလမ္း)၊ ထားဝယ္စုရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႕။

ၿမိတ္ တနသၤာရီတိုင္း 09-893019387,09-777045162 myeik2.br@gtbmm.com
၁၃၀ လွိုင်ကော်ဘဏ်ခွဲ

အိမ်အမှတ်(မ/၄၄) ၊ မင်းစုရပ်ကွက် ၊ လောပိတလမ်း ၊ လွိုင်ကော်မြို့။

လွိုင်ကော် ကယား ၀၈၃-၂၄၀၁၁၄ ၊ ၂၄၀၁၁၅ ၊ ၂၄၀၁၁၆ ၊ ၂၄၀၁၁၇ loikaw.br@gtbmm.com
၁၃၁ ဖယ်ခုံဘဏ်ခွဲ

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ဖယ်ခုံမြို့၊ညောင်ကုန်း(၁) ရပ်ကွက်၊မိန်းလမ်း၊ ညက(၃၆)။

ဖယ်ခုံ ကယား ၀၈၃-၂၄၀၁၁၄ ၊ ၂၄၀၁၁၅ ၊ ၂၄၀၁၁၆ ၊ ၂၄၀၁၁၇ phalkhone.br@gtbmm.com
၁၃၂ ဘားအံဘဏ်ခွဲ

ဈေးတန်းလမ်း၊ မြို့မဈေး(ပ)ထပ်၊ ဘားအံမြို့။

ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ် 058-22032, 058-22033, 058-22034 hpaan.br@gtbmm.com
၁၃၃ မြဝတီဘဏ်ခွဲ (၁)

(ဂ/၁၈) ၊ ဘုရင့်နောင် လမ်း ၊ ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် ၊ မြဝတီ မြို့။

မြဝတီ ကရင်ပြည်နယ် 058-50592, 058-50593, 058-50594 myawaddy.br@gtbmm.com
၁၃၄ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၈၇) ၊ ခေတ်သစ်လမ်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလမ်းထောင့် ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၊ ကရင်ပြည်နယ် ။

ကရင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် 09-49572200, 09-49505086, 09-456880320 kyarinnsaikgyi.br@gtbmm.com
၁၃၅ မြဝတီ(၂)ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(က/၁၁၆)၊ အကွက်အမှတ်(၅၃/အေ)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊မြဝတီမြို့၊ကရင်ပြည်နယ်

မြဝတီ ကရင်ပြည်နယ် 09-776932903 myawaddy2.br@gtbmm.com
၁၃၆ ဘားအံ(၂)ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊ အကွက်အမှတ်(၄)၊ ဈေးတန်းအကွက်၊သစ္စာလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့၊ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ် 058-22758,22760,22761,22762,09-403285670,09-777045156 hpaan2.br@gtbmm.com
၁၃၇ ပဲခူး(၁)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၅/၂)၊ မင်းလမ်း၊ ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။

ဖြူး ပဲခူး 052-23601, 23607, 23581 bago1.br@gtbmm.com
၁၃၈ ပဲခူး(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃/ခ)၊ သနပ်ပင်လမ်း၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူး။

ပဲခူး ပဲခူး 052-2201395, 2201397, 052-2223870, 052-2201369 bago2.br@gtbmm.com
၁၃၉ လက်ပန်တန်းဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၇N)၊ ကုလားကုန်းရပ်၊ဦးပိုင်အမှတ်(၄၉-ခ+ ၅၀-ခ)၊မင်းရပ် ရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်း။

လက်ပန်တန်း ပဲခူး 053-32980, 32981, 32982 letpadan.br@gtbmm.com
၁၄၀ ဘုရားကြီးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်(၇၆)၊ ကွင်းအမှတ်(၅၃၄)၊ ဘုရားကြီးအရှေ့တောင်၊ ဘုရားကြီးဝေါလမ်း၊ ပဲခူး။

ပဲခူး ပဲခူး 059-35252~4, 09-421875357, 09-793378811, 09-401475944 hpayargyi.br@gtbmm.com
၁၄၁ သနပ်ပင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇)၊ဇမ္ဗူရာဇ်လမ်း၊ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊သနပ်ပင်

သနပ်ပင် ပဲခူး 052-46465, 46326, 46364 thanatpin.br@gtbmm.com
၁၄၂ ဒိုက်ဦး ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၇)၊ မင်းလမ်း(ဈေးအနီး)၊ အမှတ်(၁)ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမြို့။

ဒိုက်ဦး ပဲခူး 052-40551, 40439, 40548 daiku.br@gtbmm.com
၁၄၃ ကျောက်တံခါးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(ကဈ-၅၃)၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒဂုံးရွှေမန်းလမ်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်။

ကျောက်တံခါး ပဲခူး 054-2860489,2860492, 09-967584843, 09-425626460 kyauktagar.br@gtbmm.com
၁၄၄ အောက်မင်းလှဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၃)၊ မင်းတန်းလမ်းနှင့် ရုံးလမ်းထောင့်၊ မင်းလှမြို့မရဲစခန်းအနီး၊ မင်းလှမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

မင်းလှီ ပဲခူး 053-30137,30342, 30343 lowerminhla.br@gtbmm.com
၁၄၅ တောင်ငူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉)၊ လမ်းမကျယ်လမ်း၊တောင်ငူ။

တောင်ငူ ပဲခူး 054-26162, 26163, 26164 taunggoo.br@gtbmm.com
၁၄၆ ဝေါဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄)၊ မင်းလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊ဝေါ။

ဝေါ ပဲခူး 052-75634, 75751, 75752 waw.br@gtbmm.com
၁၄၇ ညောင်လေးပင်ဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၂)၊မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ညောင်လေးပင်မြို့။

ညောင်လေးပင် ပဲခူး 052-50976, 50977, 50978 nyaunglebin.br@gtbmm.com
၁၄၈ ကြို့ပင်ကောက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

ကြို့ပင်ကောက် ပဲခူး 053-51184, 51185, 51186 gyobingauk.br@gtbmm.com
၁၄၉ ခရမ်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၉၇)၊ မင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့။ ခရမ်း ပဲခူး 056-30926, 30927, 30928 khayan.br@gtbmm.com
ဖြူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၈၀)၊ ပဲခူးလမ်း၊ မြို့မအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဖြူးမြို့။ ဖြူး ပဲခူး 054-40830, 40831, 40832 phyu.br@gtbmm.com
၁၅၁ သုံးခွဘဏ်ခွဲ

မှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၃၀)၊ အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် ဇောတိကလမ်းထောင့်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့။ သုံးခွ ပဲခူး 056-40930, 40931, 40932 thongwa.br@gtbmm.com
၁၅၂ ပြည်(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

အမှတ်(၁၅၅)၊လမ်းမတော်လမ်း၊ရွှေဂူရပ်၊ပြည်မြို့။ ပြည် ပဲခူး 09-790755624,09-459994256 pyay2.br@gtbmm.com
၁၅၃ ပဲနွယ်ကုန်း(မီနီ)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

သတိပဌာန်ရပ်ကွက်၊ လေးထောင့်လမ်းဆုံ၊ စည်ပင်ရုံးရှေ့၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပဲနွယ်ကုန်း ပဲခူး 054-55305, 09-425626460 bago.br@gtbmm.com
၁၅၄ ပြွန်တန်ဆာ(စမ်းသပ်)

အမှတ်(၁၃)၊ အနောက်လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊

မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဈေးရှေ့၊ ပြွန်တန်ဆာမြို့၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပြွန်တန်ဆာ ပဲခူး 09-97731734, 09-974889267 .br@gtbmm.com
၁၅၅ မင်းဘူးဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်(၂၄/၂၅)၊ တမာလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းဘူးမြို့။

မင်းဘူး မကွေး 065-30314, 065-30316, 065-21335 minbu.br@gtbmm.com
၁၅၆ ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၄-က)၊ ရွှေကူမြောက်၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် သမ္မစိတ္တလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။

ပခုက္ကူ မကွေး 062-22915, 22916, 09-2302473 pakokku.br@gtbmm.com
၁၅၇ အောင်လံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(တ/၃၆)၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းနှင့်(၁၁)လမ်းထောင့်၊အောင်လံ

အောင်လံ မကွေး 069-201495, 201496, 201497 aunglan.br@gtbmm.com
၁၅၈ စလင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(I-၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ နရပတိစည်သူလမ်း၊ဈေးမရပ်ကွက်၊ စလင်း

စလင်း မကွေး 063-42399, 42370, 42400 salin.br@gtbmm.com
၁၅၉ အထက်မင်းလှဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၄/၇)၊၈၄၁/ဈ၊တာဘောင်ကြီးလမ်း၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊အထက်မင်းလှ။

အထက်မင်းလှ မကွေး 065-45625, 45626, 45627 upperminhla.br@gtbmm.com
၁၆၀ သရက်ဘဏ်ခွဲ

အကွက်အမှတ်(၂) ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁ဝ) ၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၈၂) ၊ အမှတ်(၁၂၁) ၊ သံကြိုးလမ်း ၊ ဈေးရပ်ကွက် ၊ သရက်မြို့။

သရက် မကွေး 068-21316, 21437, 21438 thayet.br@gtbmm.com
၁၆၁ မကွေးဘဏ်ခွဲ

ရွာသစ်(၁၅)လမ်းနှင့်ပြည်တော်သာလမ်းထောင့်၊မကွေး။

မကွေး မကွေး 063-28370, 28371, 28372 magway.br@gtbmm.com
၁၆၂ ရေနံချောင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃)၊လမ်းမတော်တိုက်တန်း၊ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်၊ဈေးနှင့်ရာပြည့်ဗိမာန်အနီး၊ရေနံချောင်း

ရေနံချောင်း မကွေး 060-21735, 21736, 21737 yenangchaung.br@gtbmm.com
၁၆၃ ပွင့်ဖြူဘဏ်ခွဲ

ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်ချယ်ရီလမ်းထောင့်၊ အနောက်ပိုင်းရပ်၊ပွင့်ဖြူ

ပွင့်ဖြူ မကွေး 063-60463, 60464, 60465 pwintphyu.br@gtbmm.com
၁၆၄ ကျောက်ပန်းတောင်းဘဏ်ခွဲ

ရန်-ပြည်-မန်းလမ်းနှင့် နွယ်သာဂီလမ်းထောင့်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။

ကျောက်ပန်းတောင်း မကွေး 061-52218, 52219, 52220 kyaukpadaung.br@gtbmm.com
၁၆၅ မြိုင်ဘဏ်ခွဲ

အကွက်(၁)၊ ပခုက္ကူလမ်း၊ ဈေးအနောက်ဘက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မြိုင်မြို့။

မြိုင် မကွေး 062-40230, 40346, 40693, 40694, 40700 myaing.br@gtbmm.com
၁၆၆ ဆင်ဖြူကျွန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ပရိက္ခရာရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်းနှင့် မဟာဝိဇယလမ်းထောင့်၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့။

ဆင်ဖြူကျွန်း မကွေး 063-40539, 40540, 09-254022635, 09-977246172 sinphyukyun.br@gtbmm.com
၁၆၇ ချောက်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၈၉)၊ (၁၈)တမာချောင်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေသူဌေးရပ်၊ အကြီးတန်းရိပ်သာအတတ်လမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းထောင့်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ချောက် မကွေး 061-200914,200915, 200941, 200942 chauk.br@gtbmm.com
၁၆၈ မုံရွာဘဏ်ခွဲ

အကွက်(၁၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၂)၊ အောင်ဇေယျံ(မုံရွာတောင်)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း 071-28093, 071-28119, 071- 28183 monywa.br@gtbmm.com
၁၆၉ စစ်ကိုင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၂)၊ မိုးဇာရပ်ကွက်၊ မိုးဇာလမ်းနှင့်ဈေးလမ်းထောင့်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။

စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း 072-22700, 22701, 22974 sagaing.br@gtbmm.com
၁၇၀ မုံရွာ(၂)ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၅/၄၂)၊ ကျောက္ကာလမ်းနှင့် ပေ(၈၀)လမ်းထောင့်၊ သလ္လာရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း 071-26569, 09-427429366, 09-951572256, 071-26570 monywa2.br@gtbmm.com
၁၇၁ ကလေးဝဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကလေးဝ။

ကလေးဝ စစ်ကိုင်း 073-44017, 44018, 44019 kawling.br@gtbmm.com
၁၇၂ ကသာဘဏ်ခွဲ

(၆၆/က)၊ (၆၆/ခ)၊အကွက်အမှတ်(၁၃)၊ဘုရား(၃)ဆူလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ကသာ

ကသာ စစ်ကိုင်း 075-26001, 26002, 26003 katha.br@gtbmm.com
၁၇၃ ကလေးဘဏ်ခွဲ

နယ်မြေ(၇)၊ အမှတ်(၃၈)၊မော်တော်ယာဉ်ရပ်၊တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ကလေး

ကလေး စစ်ကိုင်း 073-22827, 22828, 22829 kalay.br@gtbmm.com
၁၇၄ ကျွန်းလှဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၂၅-ဂ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ပျဉ်းမမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းလှမြို့။

ကျွန်းလှ စစ်ကိုင်း 075-59562, 59563, 59564 kyunhla.br@gtbmm.com
၁၇၅ ပင်လယ်ဘူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉၃/ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ပင်လယ်ဘူး စစ်ကိုင်း 09-426731694, 09-764920199, 09-402769129, pinlebu.br@gtbmm.com
၁၇၆ ထီးချိုင့်ဘဏ်ခွဲ

မြေကွက်အမှတ်(၃၇၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၈၃၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ထီးချိုင့် စစ်ကိုင်း 075-60354~56, 09-257647114, 09-456880327 hteechaint.br@gtbmm.com
၁၇၇ ရွှေဘိုဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၉-ဃ)၊ ကောလိပ်ဟောင်းလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ သခွတ္တောရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့။

ရွှေဘို စစ်ကိုင်း 075-22355, 22567, 22568 shwebo.br@gtbmm.com
၁၇၈ ကောလင်းဘဏ်ခွဲ

ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ မြေကွက်အမှတ်နှင့် အမည်(၄/ဈေးရုံရပ်)၊ ရွှေမင်းဝံလမ်းနှင့် (၁၂)လမ်းထောင့်၊ ဈေးရုံဗိုလ်တဲရပ်ကွက်၊ ကောလင်းမြို့။

ကောလင်း စစ်ကိုင်း 075-43191, 43192, 43193 kawlin.br@gtbmm.com
၁၇၉ တမူးဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၃၅)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဈေးတန်း(၂)ရပ်ကွက်၊တမူး

တမူး စစ်ကိုင်း 073-40962, 40963, 40964 tamu.br@gtbmm.com
၁၇၈ မုံရွာ(၃)ဘဏ်ခွဲ

ရုံးကြီးရပ်၊ရုံးကြီးလမ်း၊မြစန္ဒာရုပ်ရှင်ရုံအောက်ထပ်၊မုံရွာမြို့။

မုံရွာ စစ်ကိုင်း 071-26352~54,09-784576526,09-976720975,09-692574056 monywar3.br@gtbmm.com