နိုင္ငံျခားေငြလဲလုပ္ငန္း


ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ Foreign Currency ငါးမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၊ ယူရိုေဒၚလာ ၊ စကၤာပူေဒၚလာ ၊ ထိုင္း ဘတ္ ၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္) တုိ့ကို ၀ယ္ယူျခင္း/ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား

နိုင္ငံေပါင္းနွစ္ရာေက်ာ္နွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာwestern unionနွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို(၃.၁.၂၀၁၃)မွစတင္ကာလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ နိုင္ငံတကာမွေငြလႊဲမ်ားကျမန္မာနိုင္ငံမွမိနစ္ပိုင္းအတြင္း မိမိတို့၏ ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားကို(အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ စကၤာပူေဒၚလာ၊ ယူရို)မ်ားျဖင့္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ ့အစည္း၊ ကုမၸဏီ စသည္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္နိုင္ပါသည္။

ကမၻာ႔ရတနာဘဏ္၏ေငြလဲေကာင္တာမ်ား

ရံုးခ်ဳပ္

addressအမွတ္(၆၅၃/၆၉၉)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
phone၃၇၂၅ဝ၇၊ ၃၇၅၃၄၂၊ ၃၇၃၆၈၇

ရတနာပံုဒို္င္းမြန္းပလာဇာဘဏ္ခြဲ

addressဆိုင္ခန္းအမွတ္(G-32, 33, 33A)(ေျမညီထပ္)၊ ၇၈ လမ္း၊ (၃၃×၃၄) လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
phone ဝ၂-၆၇ဝ၅၇၊ ၆၇ဝ၅၈၊ ၆၉၃ဝ၄
phonemdy-diamond.br@gtbmm.com

မႏၱေလး(၂၆)လမ္းဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၂ဝ၁)၊ ၂၆ဘီလမ္း၊ (၈၀-၈၁) လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
phoneဝ၂-၂၄၃၉၁၊ ၂၄၃၉၂၊ ၃၉၂၁၇

သံတြဲဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၅၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ သံတြဲၿမိဳ႕။
phone ဝ၄၃-၆၅၃၂၉၊ ၆၅၂၆၅၊၆၅၄၉၂
phonethantwe.br@gtbmm.com

ေနျပည္ေတာ္ ဘဏ္ခြဲ

addressဘဏ္အကြက္ႀကီး(၃)၊ သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေစ်း၀င္း၊ ေနျပည္ေတာ္။
phone ၀၆၇၄၂၁၇၄၃၊ ၄၂၁၇၄၄၊ ၄၂၁၉၄၇။
phonenaypyitaw.br@gtbmm.com

ေစ်းခ်ိဳ-ဆိုင္းတန္း မႏၱေလး ဘဏ္ခ

addressဦးပိုင္နံပတ္(၁၆/ခ)၊ အကြက္အမွတ္(၂၄၃)၊ ၂၆-ဘီးလမ္း၊ (၈၆x၈၇) လမ္းၾကား၊ သီရိေဟမာအေရွ့ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
phone ၀၂၆၀၁၉၂၊ ၆၀၁၉၃၊ ၆၀၁၉၄။
phonemdy-saitan.br@gtbmm.com

ေရႊဘို ဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၁၄-ဃ)၊ ေကာလိပ္ေဟာင္းလမ္းမႀကီး(၆)ရပ္ကြက္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕။
phone ၀၇၅၂၂၃၅၅၊ ၂၂၅၆၇၊၂၂၅၆၈။
phoneshwebo.br@gtbmm.com

ကေလးဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၃၈)၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ(၇)၊ ကေလးျမိဳ ့ ။
phone ၀၇၃-၂၂၈၂၇၊ ၂၂၈၂၈၊ ၂၂၈၂၉
phonekalay.br@gtbmm.com

ေမာင္ေတာဘဏ္ခြဲ

addressလမ္းမႀကီးႏွင့္ေစ်းႀကီးေထာင့္၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕။ ။
phone ဝ၄၃-၅၅ဝ၃၂၊ ၅၅၁၁၄၊ ၅၅၁၂၇
phonemaungdaw.br@gtbmm.com

ေမာ္လၿမိဳင္ (၁) ဖက္တန္းဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၄၅) ၊ ေအာက္လမ္းမႀကီးလမ္း ၊ေစ်းႀကီးရပ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ ။
phone ဝ၅၇-၂၁၉၄ဝ၊ ၂၁၉၄၇၊ ၂၄၈၈၄
phone mawlamyine1.br@gtbmm.com

ေမာ္လၿမိဳင္ေစ်းႀကိဳဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၄) ၊ ေက်ာက္စိမ္းလမ္း ၊ ရတနာထြန္းပြဲရံုတန္း ၊ ေစ်းႀကိဳရပ္ကြက္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
phone ဝ၅၇-၂၅၃၉၇၊ ၂၅၉၃၈၊ ၂၅၉၃၉
phonemlm-zaykyo.br@gtbmm.com

မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(ဟ-၁ဝ၂) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္ ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕။
phone ဝ၈၂-၅ဝ၄၉၇၊ ၅၁၅၉၅၊ ၅၁၅၉၂
phone muse.br@gtbmm.com

ေကာ့ေသာင္းဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၄၃၃) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ အဏၰ၀ါရပ္ ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။
phone ဝ၅၉-၅၁ဝ၄၄၊ ၅၁၁၈၁၊ ၅၁၇ဝ၃
phone kawthaung.br@gtbmm.com

ထား၀ယ္ဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္(၁ဝ၇) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀န္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။
phoneဝ၅၉-၂၂၁၇၉၊ ၂၂၁၈ဝ၊ ၂၂ဝဝ၆
phone dawei.br@gtbmm.com

ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း ဘဏ္ခြဲ (၁)

addressအေဆာင္ (၁၁၇) ၊ အခန္း(၃) ၊ ေက်ာက္စိမ္း(၆)လမ္း ၊ ပြဲရံုႏွင့္ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ၊ ေစာဘြားႀကီးကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
phone၆၄၆၇၂၅၊ ၆၄၆၇၂၆၊ ၀၁၉၆၄၀၀၈၇။
phone sawbwargyigone.br@gtbmm.com

မံုရြာ ဘဏ္ခြဲ

addressအကြက္(၁၄) ၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅၂) ၊ ေအာင္ေဇယ်ံ(မံုရြာေတာင္) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မံုရြာၿမိဳ႕။ ။
phone ၀၇၁၂၈၀၉၃၊ ၂၈၁၁၉၊ ၂၈၁၈၃၊၊
phone monywa.br@gtbmm.com

ျပည္ ဘဏ္ခြဲ

addressအမွတ္ (၄၀) ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ဆံေတာ္အေနာက္ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
phone၀၉၃၂၅၆၄၀၊ ၂၅၆၄၁၊ ၂၅၆၄၁။
phone pyay.br@gtbmm.com

ကသာဘဏ္ခြဲ

address(၆၆/က)(၆၆/ခ) ၊ အကြက္အမွတ္(၁၃) ၊ ဘုရားသံုးဆူလမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ကသာျမိဳ ့
phone၀၇၅-၂၆၀၀၁၊ ၂၆၀၀၂၊၂၆၀၀၄
phone katha.br@gtbmm.com

ျမ၀တီဘဏ္ခြဲ(၁)

addressဦးပိုင္(၁ဝ/ ၁၄၇) ၊ အကြက္(၄)မင္းလမ္း ၊ (၁) ရပ္ကြက္ ၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕။
phoneဝ၅၈-၅ဝ၅၉၂၊ ၅ဝ၅၉၃၊ ၅ဝ၅၉၄
phone myawaddy.br@gtbmm.com

တမူးဘဏ္ခြဲ

addressဦးပိုင္အမွတ္(၁၃၅) ၊ မင္းကဲရပ္ကြက္ ၊ ကြင္းအမွတ္(၂၈) ၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္ ၊ တမူးၿမိဳ႕။
phoneဝ၇၃-၄ဝ၉၆၂၊ ၄ဝ၉၆၃၊ ၄ဝ၉၆၄
phone tamu.br@gtbmm.com

ေရႊဘံုသာဘဏ္ခြဲ

address အမွတ္(၂၇၂/၂၈၂)(ေျမညီထပ္) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ (၇) ရပ္ကြက္ ၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
phone ၃၇၁၈၄၁၊ ၃၇၃ဝ၈၅၊ ၃၇၃ဝ၈၆
phone shwebonthar.br@gtbmm.com