လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား


Global Treasure Bank ၏မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ Customer မ်ားအတြက္ ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး MPT SIMကတ္မ်ားအားလံုး မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ Global Treasure Bank ၏ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (127)ဘဏ္လံုးတြင္ (2017)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (9)ရက္ေန႔မွစၿပီး MPT SIMကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ GTB ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး MPT simcard မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (သို႔) ေက်ာင္းသားကတ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပတ္စပို႔တစ္ခုခုျဖင့္လာေရာက္စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိတို႔၏ နီးစပ္ရာ GTB ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ MPT simcard မ်ားကိုလာေရာက္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ ၀ါဆိုသံဃာေတာ္ (၂၆၆) ပါးအား အာရံုဆြမ္းမ်ား ေလာင္းလွဴ ပူေဇာ္ပြဲ

လုပ္ငန္းညွိႏွုိင္းအစည္းအေ၀း (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္)

ရတနာႏွလံုးသားအလွဴ (GTB) ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ေကာင္းမွဳ

ဦးလွထြန္း ကင္ဆာ ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေရးၿမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရံု

ကန္ေတာ္ေလးလူအိုရံု

မသန္စြမ္းအားကစားအဖြဲ႕ အားလွဴဒါန္းမွဳ

ေလာက္ကိုင္ေဒသ

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ စာၾကည့္တိုက္