May 6, 2019 GTB ဘဏ္၏ Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မွဳသင္တန္:
News of Global Treasure Bank -

ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိရာ (2019) ခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည့္ သင္တန္းမ်ားထဲမွ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒုမန္ေနဂ်ာ (၁၀) ဦးအတြက္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္း (၃/၂၀၁၉)၊ အႀကီးတန္းစာေရး (၁၈) ဦးအတြက္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းဆုိင္ရာသင္တန္း (၂/၂၀၁၉) ႏွင့္ အငယ္တန္းစာေရး၊ အငယ္တန္းလက္ေထာက္၊ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း (၅၂) ဦးအတြက္ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း (၃/၂၀၁၉) တို႔ကို (၂၇.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁၃.၇.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္း(၃) ခု၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စမ္းေခ်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းခန္းမတြင္ (၁.၇.၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၇:၃၀) အခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ GTB ဘဏ္၏ CEO ႏွင့္ အတူ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ CEO မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာဗဟုသုတမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ဌာနမွဴး ဆရာ/ ဆရာမ မ်ားမွ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲပုံမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။