ငွေစုဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစား

ငွေစုဘဏ်စာရင်းကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူမည်သူမဆို လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မှတ်ပုံတင် ယူဆောင်လာရမည်။ အနည်းဆုံးကျပ် (၁၀၀၀၀) ဖြင့်စဖွင့်ရမည်။ P.O Cheque ဖြင့်စာရင်းဖွင်ခွင့်မပြု့ပါ။

တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦးထက်ပို/ ကုမ္ပဏီ/ အသင်းအဖွဲ့ စသည်ဖြင့်အသီးသီးဖွင့်နိုင်ပါသည်။ Customerများအနေဖြင့်ငွေပေးသွင်းတိုင်းငွေစုစာအုပ်ပါရမည်ဖြစ်ပြီးငွေထုတ်လျှင်လည်ငွေစုစာအုပ်ယူလာရမည်ဖြစ်သည်။ငွေသား/ချက်လက်မှတ်ဖြင့်လည်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ ငွေထုတ်ရာတွင်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်သာထုတ်ခွင့်ပြု့ပြီး အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ (၁၀၀၀၀)ဖြစ်ရမည်။ Customerများအနေဖြင့် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားဖြစ်စေ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပါရမည်။လဆန်း (၅) ရက်နေ့နှင့်လကုန်ဆုံးသည့်ရက်အတွင်း customer များ၏ငွေစုဘဏ်စာရင်းတွင်ရှိသည့် အနည်းဆုံးလက်ကျန်(စာရင်းပိတ်လက်ကျန်)ပေါ်တွင်တစ်နှစ်လျှင် ၈.၅ ဖြင့်တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Customer များစာရင်းပိတ်လိုလျှင် သာမန်အားဖြင့် (၃)လပြည့်ပြီးမှပိတ်ခွင့်ရှိသည်။ စာရင်းပိတ်လိုလျှင် ငွေစုသူကိုယ်တိုင်လာရာက်လျှောက်ထားရမည်။


ငွေစုဘဏ်အတိုးနှုန်းများမှာ


စာရင်းရှင်အပ်ငွေ

စာရင်းရှင်အပ်ငွေ အပ်နှံရာတွင် ကနဦးအပ်ငွေအား ကျပ်တစ်ထောင်ဖြင့် စတင်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းစာရင်း၊ စသည်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ Cheque Book အသုံးပြုနိုင်ပြီး ငွေအသွင်း၊ အထုတ်အားကန့်သတ်ချက်မရှိ အထုတ်၊ အသွင်းပြု့လုပ်နိုင်ပါသည်။

(က)         ကျပ် (၁၀၀၀) မှ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ထိ ၇.၅%

(ခ)          ကျပ်သိန်း (၅၀၀) အထက်မှ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) ထိ ၇.၇၅%

(ဂ)          ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) အထက် ၈%

စာရင်းသေအပ်ငွေ

စာရင်းသေအပ်ငွေ ဆိုသည်မှာ (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၉)လ၊(၁၂)လစသည်ဖြင့်အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား အလိုက် Customer များ၏ ဆန္ဒအရ ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်စေ့၍ ငွေထုတ်ပြီးပြန်လည်အပ်နှံလိုပါကလည်း စာအုပ်အသစ်ပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ထို့အတူ အချိန်စေ့၍ ငွေထုတ်ပီး ဆက်လက်မအပ်နှံ လိုပါကလည်း Customer၏ လက်၀ယ်တွင် စာအုပ်ထား ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံအပ်နှံလိုပါကလည်း ၎င်းစာအုပ်ဖြင့် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အချိန်စေ့ပြီး နောက်ထပ်အသစ် ထပ််မံအပ်နှံ လိုပါကလည်း ကာလတူတူကာလတူတူ/ မတူတူ ယခင်အပ်နှံသည့် စာအုပ်ကိုပင်အသုံးပြူနိုင်ပါသည်။

လက်ရှိအတိုးနှုန်းများမှာ

(က)        (၁)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၈%

(က)        (၃)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၈.၅%

(ခ)         (၆)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၉%

(ဃ)        (၁၂)လ အတိုးနှုန်းမှာ ၉.၅%

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းကို ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ နှစ်ဦးတွဲဘက် (သို့မဟုတ်)တစ်ဦး ထက် ပိုမိုတွဲဘက်အမည်ဖြင့် စာရင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ် (၁၀၀၀၀) ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ငွေထုတ်ယူ လျှင်လည်း အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀) ကျန်ရမည်။ ထို့ပြင် တစ်ကြိမ်ငွေသွင်းလိုလျှင် အနည်းဆုံးကျပ် (၁၀၀၀၀)သွင်းပေးရမည်။

လက်ရှိအတိုးနှုန်းများမှာ-

                                 ကျပ် (၁၀,၀၀၀)မှ ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထိ ၂%

                                 ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထက် ၃%

ငွေကျပ်(၁၀၀၀၀) အောက်ကို အတိုးမပေးပါ။ ငွေထုတ်ရာတွင် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယနေ့အပ်နှံထားငွေကို နောက်တနေ့မှသာ ထုတ်ယူခွင့်ပြူ့မည်။ Online မှ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် ပြု့လုပ်လိုသည့်အခါ Commission ခနှင့် Fax ခ ကို ငွေလွှဲခနှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်။


သက်ငယ်စာရင်း

သက်ငယ်စာရင်းဖွင့်လိုသော Customerများ အနေဖြင့်မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူနှင့် ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းဖွင့်သည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ယူဆောင်လာရမည်။ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်သောအခါ လတ်မှတ်နမူနာပြန်ယူပြီးသက်ကြီးစာရင်းဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။