နိုင်ငံခြားငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ Authorixed Dealer Licence (AD) လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ကို (၂၄.၈.၂၀၁၂) နေ့တွင် ရရှိခဲ့သည့်နေ့မှစတင်၍ Customer များသို့ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်တိုး၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(က)        နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းရှင်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

          (၁) ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း

          (၂) အဖွဲ့အစည်း

          (၃) ကုမ္ပဏီ

(ခ)       ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(L/C,TT,Bill Collection)ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

(ဂ)       ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ

(ဃ)     Bank Guarantee(Local & Overseas) လုပ်ငန်းများ

(ဆ)     Foreign Remittance လုပ်ငန်းများ

(စ)     Account Transfer လုပ်ငန်းများ

(ဆ)     Foreign Exchange Markerလုပ်ငန်းများ

(ဇ)     Money Changer လုပ်ငန်းများ

(ဈ)     Trade Financing လုပ်ငန်းများ တို့ဖြစ်ပါသည်။

International Banking လုပ်ငန်းများကို လုံခြုံစိတ်ချမြန်ဆန်မှုရှိစေရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် ကျင့်သုံးနေသော SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

one

နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆက်အသွယ်ဘဏ်များအဖြစ် United Overseas Bank Ltd.,(Singapore), Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.,(OCBC) (Singapore), First Gulf Bank(Singapore), Vietin Bank, Punjab National Bank (formal-United Bank of India), Krung Thai Bank(Thai), Shinhan Bank, Kasikorn Bank (Thai) တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၍ Nostro Account များဖွင့်လှစ်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အဆက်အသွယ်ဘဏ်များအဖြစ် State Bank of India, Unicredit Bank, Busan Bank, Woori Bank(Yangon Branch), BIDV(Bank of Investment and Development of Vietnam, ICBC(Industrial and Commercial Bank of China) တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပေါင်း (၂၀၀) ကျော်နှင့် လုပ်ဆောင်နေသော Western Union နှင့် (၃.၁.၂၀၁၃) ရက်နေ့မှစတင်၍ နိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာမှငွေလွှဲများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မိမိတို့၏ဘဏ်ရုံးချုပ် အပါအဝင် ဘဏ်ခွဲများအားလုံး၌ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၆ (ဇွန်လ) မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း (၂၀၀)ကျော်သို့ Western Union ဖြင့် Outbound ငွေပြန်လည်လွှဲပို့နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလတွင် ငွေသားထုတ်ပေးရန် ခက်ခဲနေသော်လည်း မိမိတို့ဘဏ်အနေဖြင့် Customer များ၏ အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍ လွှဲငွေအားလုံးကို ငွေသားအပြည့်အဝထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် International Transaction Services (western Union) လုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၁.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၃.၂၀၂၂) နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နိုင်ငံခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ဘဏ်၏မတည်ငွေရင်းအခြေပြဇယား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

စဉ် အကြောင်းအရာ      ၂၀၂၁-၂၀၂၂
(က) Export, Import (TT&LC) 205.57
(ခ) FX(Buying/Selling/Money Changer) 1,706.71
(ဂ) Guarantee 13.29
(ဃ) International Transfer Service (Western Union) 1,279.16
Total Income 3,205.41