နိုင်ငံခြားငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ Authorized Dealer License (AD) လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ကို (၂၄.၈.၂၀၁၂) နေ့တွင် ရရှိခဲ့သည့်နေ့မှစတင်၍ Customer များသို့ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုး၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(က)        နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းရှင်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

          (၁) ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း

          (၂) အဖွဲ့အစည်း

          (၃) ကုမ္ပဏီ

(ခ)       ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(L/C,TT,Bill Collection)ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

(ဂ)       ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ

(ဃ)     Bank Guarantee(Local & Overseas) လုပ်ငန်းများ

(ဆ)     Foreign Remittance လုပ်ငန်းများ

(စ)     Account Transfer လုပ်ငန်းများ

(ဆ)     Foreign Exchange Markerလုပ်ငန်းများ

(ဇ)     Money Changer လုပ်ငန်းများ

(ဈ)     Trade Financing လုပ်ငန်းများ တို့ဖြစ်ပါသည်။

International Banking လုပ်ငန်းများကို လုံခြုံစိတ်ချမြန်ဆန်မှုရှိစေရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် ကျင့်သုံးနေသော SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

one

နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အဆက်အသွယ်ဘဏ်များအဖြစ် United Overseas Bank Ltd.(Singapore),Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd.,(OCBC) (Singapore), First Gulf Bank(Singapore),Vietin Bank, Punjab National(Formal-United Bank of India , Krung Thai Bank (Thai),Shinhan Bank,Kasikorn Bank (Thai)တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၍ Nostro Account များဖွင့်လှစ်ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင်အဆက်အသွယ်ဘဏ်များ အဖြစ် State Bank of India,Unicredit Bank,Busan Bank,Woori Bank(Yangon Branch),BIDV(Bank for Investment and Development of Vietnam),ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပေါင်း(၂၀၀)ကျော်နှင့်လုပ်ဆောင်နေသော Western Union နှင့် (၃-၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှစတင်၍နိုင်ငံတကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာမှ ငွေလွှဲများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မိမိတို့၏ ဘဏ်ရုံးချုပ်အပါအဝင် ဘဏ်ခွဲများ အားလုံး၌ ထုတ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၆ (June) လမှစတင်၍ မိမိနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း (၂၀၀) ကျော်သို့ western union ဖြင့် outbound ငွေပြန်လည် လွှဲပို့နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံခြားငွေဝန်ဆောင်မှု ဝင်ငွေရရှိမှု အခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ဘဏ်၏မတည်ငွေရင်းအခြေပြဇယား

(ကျပ်သန်းပေါင်း)

စဉ် အကြောင်းအရာ      ၂၀၂၀-၂၀၂၁
(က) Export, Import (TT&LC) 726.10
(ခ) FX(Buying/Selling/Money Changer) 6,396.37
(ဂ) Guarantee 90.29
(ဃ) International Transfer Service (Western Union) 3,450.28
Total Income 10,663.04