ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်
Channel Banking Department ၏ 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်
လုပ်ငန်းဆောက်ရွက်ပြီးစီးမှု့နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်

၁။        ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် Channel Banking Department အနေဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သော GTB-UPI Single Brand Credit Card ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် In house ထုတ်ဝေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၂၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ Classic Card (၂၅၄၀) နှင့် Platinum Card (၃၁၀)ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊Credit Card သုံးစွဲငွေပမာဏ ကျပ်(၄၉၂၄)သိန်းကျော်နှင့်ပြန်လည်ပေးသွင်းသည့်ပမာဏကျပ်(၄၅၉၉)သိန်းကျော်ရှိခြင်းကြောင့် သုံးစွဲငွေအပေါ် ပြန်လည်ပေးသွင်းမှု ရာခိုင်နှုန်း(၉၃.၄%)ရှိပါသည်

၂။       ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်တွင် ငွေစုဘဏ်စာရင်း(တစ်ဦးချင်း)နှင့် စာရင်းရှင်စာရင်း (တစ်ဦးချင်း)ဖွင့်လှစ်ထားသူများ သည် iBanking/ mBanking ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပြီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ Retail Customer(၆၄၅၇) ဦးနှင့် Corporate Customer (၉၈) ဦးရှိပါသည်။၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် ibanking/mbanking လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပမာဏ ကျပ်(၃.၉)ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး၊ ယခု၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ကျပ်(၈.၂)ဘီလီယံကျော်အထိ ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါသည်။

၃။        ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်တွင် အပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများ၏ ပေးချေမှုများကိုအဆင်ပြေစေရန်နှင့် ငွေသားကိုင်သွယ်အသုံးပြုမှု လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့အားCredit Card များထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်တွင် ငွေစုဘဏ်စာရင်းနှင့် စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများ၏ Online Banking Transactions များအဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် iBanking/ mBanking ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ရေး ဆက်လက်တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


one one

Card Bussiness Of Global Treasure Bank

It is of great important to apply technology for the development of banking services.GTB has signed contract agreement with Union Pay International (UPI) and China Union Pay Data (CUPD)for Card Management Service to carry out Card Business.CUPD will serve as a CMS Outsourcing Service provider and GTB will issue MPU-UPI Co-branded Credit Cards.In order to modernization and in harmony with international banking standards GTB assigned KPMG advisory service private limited for the screening of suitable and international standard core banking system. GTB has signed an agreement with Infosys Core Banking Co.,Ltd for establishment of Core Banking System and at the same time DATA Center also being established.