News of Global Treasure Bank--

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တို့နှင့်အတူ ရုံးချုပ်ဌာနမှူးများမှ ရန်ကုန်နယ်မြေလက်အောက်ရှိ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်